Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.754

 

Απάντηση ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2017 του Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμπορίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.754, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη
 

«Η απάντηση στα ερωτήματα που εγείρει στην επιστολή του ο Βουλευτής, με αρ. φακ.: Ερ. 23.06.011.01.754 και ημερ. 6/4/2017, από το αρμόδιο Τμήμα, δηλαδή τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας είναι η ακόλουθη:

2. Στο Κέντρο Υγείας Κοφίνου στεγάζεται από τις 15/8/1997, ασθενοφόρο του Υπουργείου Υγείας, πλήρως εξοπλισμένο και στελεχωμένο. Το ασθενοφόρο όχημα είναι τελευταίου τύπου και χρησιμοποιείται επί 24ωρης βάσης για όλες τις κλήσεις της ευρύτερης περιοχής. Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα των κλήσεων, τον πληθυσμό και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής, δεν ενδείκνυται ενίσχυση με δεύτερο ασθενοφόρο όχημα.

3. Όσον αφορά το θέμα του καθαρισμού των εξωτερικών χώρων του Κέντρου Υγείας Κοφίνου, όπως και στα υπόλοιπα Κέντρα Υγείας το Κέντρο Υγείας Κοφίνου δεν διαθέτει κηπουρό ή καθαριστή. Στα περισσότερα Κέντρα Υγείας, οι Κοινότητες αποστέλλουν συχνά εργάτες οι οποίοι και καθαρίζουν τους εξωτερικούς χώρους. Αυτό γίνεται και στην περίπτωση του Κέντρου Υγείας Κοφίνου. Συγκεκριμένα γίνεται καθαρισμός άγριας βλάστησης, κλαδέματα, πότισμα και καθαρισμός στέγης από τα φύλλα των δέντρων. Η καθαριότητα των εσωτερικών χώρων γίνεται από την Καθαρίστρια του Κέντρου Υγείας Κοφίνου.

4. Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή
χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων παραμένω στη διάθεσή σας.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων