Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.725

Απάντηση ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2017 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.725, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

Η δραστική ουσία acetamiprid έχει εντομοκτόνο δράση και εγκρίθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) στις 01/01/2005. Σε όλες τις χώρες της EE υπάρχουν αδειοδοτημένα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα (ΦΠ) που περιέχουν την εν λόγω δραστική ουσία. Στην Κύπρο υπάρχουν 4 αδειοδοτημένα εντομοκτόνα με βάση τη δραστική ουσία acetamiprid. Η έγκριση της δραστικής ουσίας ισχύει μέχρι 30/04/2018.

Η δραστική ουσία thiamethoxam έχει εντομοκτόνο δράση και εγκρίθηκε στην EE στις 01/02/2007. Σχεδόν σε όλες τις χώρες της EE υπάρχουν αδειοδοτημένα ΦΠ που περιέχουν την εν λόγω δραστική ουσία. Στην Κύπρο υπάρχουν 3 αδειοδοτημένα εντομοκτόνα με βάση τη δραστική ουσία thiamethoxam. Η έγκριση της δραστικής ουσίας ισχύει μέχρι 30/04/2018.

Η δραστική ουσία clothianidin έχει επίσης εντομοκτόνο δράση και εγκρίθηκε στην EE στις 01/08/2006. Στην Κύπρο δεν υπάρχουν αδειοδοτημένα ΦΠ που να περιέχουν την εν λόγω δραστική ουσία. Η έγκριση της δραστικής ουσίας ισχύει μέχρι 31/01/2018.

Οι πιο πάνω δραστικές ουσίες θα επανεξεταστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων, μέχρι τις ημερομηνίες κατά τις οποίες λήγει η έγκριση τους. Κατά την επαναξιολόγηση τους θα ληφθούν υπόψη τα νέα επιστημονικά δεδομένα που θα προκύψουν, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που θα αφορούν πιθανή διασύνδεσή τους με θνησιμότητα μελισσών. Μετά το πέρας της αξιολόγησης, η αρμόδια επιτροπή της EE θα καταθέσει την πρότασή της και τα κράτη μέλη θα κληθούν να εκφράσουν τις απόψεις τους και στη συνέχεια να ψηφίσουν.

Στο παρόν στάδιο και δεδομένου ότι ακόμη δεν μας έχει σταλεί κάποιο προσχέδιο πρότασης από την Επιτροπή, δεν μπορούμε να εκφέρουμε άποψη επί του συγκεκριμένου θέματος. Σημειώνεται ότι, για τις δραστικές ουσίες thiamethoxam και clothianidin η αρμόδια Επιτροπή της EE προχώρησε στην έκδοση σχετικού Κανονισμού, με τον οποίο επιβάλλονται αυστηροί περιορισμοί στη χρήση τους για σκοπούς προστασίας των μελισσών.

Οι περιορισμοί αυτοί, που περιλαμβάνουν την απαγόρευση χρήσεως για εφαρμογή σε σπόρους, στο έδαφος και σε διάφορες καλλιέργειες πριν ή κατά την ανθοφορία, τέθηκαν σε εφαρμογή από τις 30 Νοεμβρίου 2013. Αφού μελετήσουμε το προσχέδιο της πρότασης για τις ουσίες αυτές, όταν μας κοινοποιηθεί, έχοντας γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την προστασία της φυτικής παραγωγής από τους γεωργούς μας, θα είμαστε σε θέση να τοποθετηθούμε επί του θέματος.

Παραμένω στη διάθεση σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων