Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.722

 

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2017 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.722, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σκυβαλότοπος Ατσά

Αναφέρομαι στην ερώτηση με αρ. φακ. 23.06.011.06.722 αναφορικά με τα ερωτήματα του Βουλευτή Γιώργου Περδίκη, σχετικά με την επικινδυνότητα του εγκαταλελειμμένου σκυβαλότοπου στον Ατσά και σας πληροφορώ τα εξής:

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, ως ο τεχνικός Σύμβουλος των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης των Χώρων Διάθεσης Απορριμμάτων, ανέλαβε την υλοποίηση όλων των νέων κατασκευαστικών έργων που αναφέρονται στην Εθνική Στρατηγική για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 2015-2021. Μέσα στα πλαίσια αυτά προωθείται και η αποκατάσταση των 20 ΧΑΔΑ (Χώρων Ανεξέλεγκτης Διαχείρισης Απορριμμάτων) της Επαρχίας Λευκωσίας, συμπεριλαμβανομένου και του ΧΑΔΑ στην περιοχή Ατσά.

Αυτή τη περίοδο προγραμματίζεται το Στάδιο 1 του Έργου, που αφορά την ανάθεση του σε Σύμβουλους Μελετητές του σχεδιασμού και ετοιμασία των μελετών καθώς και της ετοιμασίας των εγγράφων του διαγωνισμού για την κατασκευή/αποκατάσταση των ΧΑΔΑ. Η προκήρυξη του διαγωνισμού έγινε στις 31 Μαρτίου 2017 και η ανάθεση της Σύμβασης αναμένεται να γίνει περί τα τέλη Ιουνίου 2017, με σταδιακή ολοκλήρωση των μελετών σε 12 μήνες.

Το Στάδιο 2 του Έργου αφορά την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών για την αποκατάσταση των 20 ΧΑΔΑ και αναμένεται να αρχίσει τον Μάρτιο 2019.

Η κατασκευή του Έργου αναμένεται να υλοποιηθεί σταδιακά με προτεραιότητα τους ΧΑΔΑ μεγάλης έκτασης και υψηλής επικινδυνότητας. Να σημειωθεί πως ο σκυβαλότοπος Ατσά είχε καταταχθεί στους δέκα (10) πιο επικίνδυνους ΧΑΔΑ από τους 113 ΧΑΔΑ παγκυπρίως. Με βάση τα πιο πάνω, αναμένεται πως με την ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών, θα δοθεί άμεση προτεραιότητα για την κατασκευή /αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στον Ατσά.

Με την ευκαιρία σας διαβιβάζω τους θερμούς μου χαιρετισμούς και την εκτίμησή μου για το ενδιαφέρον σας για το περιβάλλον.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων