Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.705

 

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2017 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.705, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα εξής:

Η διαχείριση των φυκιών που εκβάλλονται κάθε χρόνο στις Κυπριακές παραλίες δεν έχει συμπεριληφθεί στο στάδιο αυτό στα Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων λόγω περιορισμένων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων του Τμήματος Περιβάλλοντος αλλά και την ιεράρχηση σε σχέση με τις άλλες προτεραιότητες διαχείρισης αποβλήτων. Σημειώνεται ότι η διαχείριση των φυκιών, ένεκα και της υψηλής συγκέντρωσης χλωριούχου νάτριου που παρουσιάζουν, καθίσταται πιο δύσκολη και ως εκ τούτου ο τρόπος της διαχείρισής τους θα πρέπει να τύχει ενδελεχούς μελέτης.

Η πρακτική που ακολουθείται σήμερα είναι η μεταφορά τους σε αδειοδοτημένες μονάδες για αποθήκευση μέχρι να εξευρεθεί λύση για τη διαχείρισή τους ή και μερική χρήση τους για παραγωγή εδαφοβελτιωτικού. Η πλειονότητά τους καταλήγει για αποθήκευση ή για ταφή στην ΟΕΔΑ Κόσιης και στο ΧΥΤΑ Πάφου. Το θέμα όμως της διαχείρισης των φυκιών απασχολεί έντονα το Τμήμα Περιβάλλοντος το οποίο και θα το συμπεριλάβει στα μελλοντικά του Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων