Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.692

 

Απάντηση ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2017 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.692, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ ότι οι δυσκολίες που αναφέρονται από τον αξιότιμο Βουλευτή της εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γ. Περδίκη είναι εις γνώση μας. Το Υπουργείο Οικονομικών μελετά τρόπους απάμβλυνσης και αντιμετώπισης τους.

2. Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι η διαδικασία επιστροφών ΦΠΑ βασίζεται σε αρχές και εσωτερικές διαδικασίες που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν ελέγχους των φορολογουμένων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό το δημόσιο συμφέρον.

3. Η ταυτάριθμη απάντηση ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2017 (επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά), στην ερώτηση που υποβλήθηκε από τον υπό αναφορά Βουλευτή με αριθμό 23.06.011.01.691, είναι σχετική.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων