Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.686

 

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2017 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.686, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

Στο Δήμο Αθηένου υπάρχει μεγάλη κτηνοτροφική ζώνη στην οποία υπάρχει μαζική και σε μεγάλη κλίμακα εκτροφή παραγωγικών ζώων. Στα πλαίσια του Τοπικού Σχεδίου Αθηένου που εγκρίθηκε το 2012, υπάρχει πρόνοια που αφορά τη διερεύνηση της δυνατότητας για καθορισμό νέας κτηνοτροφικής ζώνης σε άλλη περιοχή, ούτως ώστε η υφιστάμενη κτηνοτροφική ζώνη μελλοντικά και σταδιακά να καταργηθεί. Διευκρινίζεται ότι από μέρους του Δήμου Αθηένου δεν έχει τεθεί θέμα δημιουργίας νέας κτηνοτροφικής περιοχής, αλλά νέας κτηνοτροφικής ζώνης.

Το Υπουργείο έχει την άποψη ότι δεν θα πρέπει να προωθείται κατάργηση των υφιστάμενων κτηνοτροφικών ζωνών και όπου είναι δυνατόν, η έκταση των κτηνοτροφικών ζωνών θα πρέπει να διευρύνεται για την ικανοποίηση των υφιστάμενων αλλά και των μελλοντικών αναγκών. Ως εκ τούτου, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως διαπιστώθηκε ότι η περιοχή που βρίσκεται νοτιοανατολικά της οικιστικής περιοχής του Δήμου Αθηένου, ανατολικά του δρόμου Αθηένου-Αβδελλερού, προσφέρεται για κτηνοτροφική ανάπτυξη καθότι αποτελείται από ομαλές κλίσεις, υπάρχουν αρκετά τεμάχια κρατικής γης, υπάρχει αρκετή γη για βόσκηση και απέχει από οικιστικές αναπτύξεις.

Σύμφωνα με επιστολή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως που στάλθηκε στο Υπουργείο στις 6/4/2017, διαφαίνεται ότι ο τελικός καθορισμός της προτεινόμενης κτηνοτροφικής ζώνης θα λάβει υπόψη τα αποτελέσματα εμπεριστατωμένης πολεοδομικής-χωροταξικής μελέτης, την οποία ανάθεσαν σε μελετητικό γραφείο το Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και ο Δήμος Αθηένου διά του Πολεοδομικού Συμβουλίου.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων