Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.668

 

Απάντηση ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2017 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.668, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη
 

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. Ερ. 23.06.011.01.668 και ημερ. 24/03/2017 αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

2. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 2 του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015, ο φοιτητής για τον οποίο παραχωρείται η φοιτητική χορηγία πρέπει να φοιτά τακτικά σε πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση τίτλου σπουδών που απονέμεται από:

(α) δημόσιο Πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας ή

(β) δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας ή

(γ) ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας ή

(δ) εκπαιδευτικά αξιολογημένο κλάδο σπουδών ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας ή

(ε) πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται με την μέθοδο της δικαιόχρησης ή πιστοποίησης ή

(στ) ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, που έχει τύχει αναγνώρισης ως ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς της χώρας στην οποία λειτουργεί,
όπως τα αναφερόμενα στις πιο πάνω παραγράφους (α) έως (στ) βεβαιώνονται από τους αρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας.

3. Σας πληροφορώ ότι στις 26 Μαΐου 2017 ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού η πιστοποίηση και αναβάθμιση των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) σε Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Η πιστοποίηση έγινε από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017.

4. Ως εκ τούτου, τα ΜΙΕΕΚ ως Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης προσφέρουν πλέον αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών διετούς διάρκειας. Οι σπουδαστές των ΜΙΕΕΚ όπως όλοι οι φοιτητές Ανώτερης Εκπαίδευσης θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για διεκδίκηση κρατικής φοιτητικής χορηγίας και κρατικών φοιτητικών επιδομάτων, νοουμένου ότι πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων