Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.631

 

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2017 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.631, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Θόρυβος στο Λιμάνι Λάρνακας
 

Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση του Βουλευτή Χ. Θεόπεμπτου και σας πληροφορώ τα εξής:

1. Οι περί της Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου Νόμοι του 2004 έως 2007 αφορούν την εκπόνηση Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου για οδικές, αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές καθώς και βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν τα λιμάνια. Επιπρόσθετα, εκπονούνται Σχέδια Δράσης για τη διαχείριση των προβλημάτων και των επιδράσεων του θορύβου, συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης του θορύβου. Σημειώνεται ότι, οι νόμοι αυτοί δεν προνοούν την έκδοση αδειών για επιμέρους αναπτύξεις, όπως για παράδειγμα δραστηριότητες μέσα στο Λιμάνι Λάρνακας.

Πληροφοριακά ενημερώνεστε ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος ως αρμόδια αρχή υποχρεούται να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Στρατηγικούς Χάρτες Θορύβου για πολεοδομικά συγκροτήματα και Σχέδια Δράσης, ανά πέντε χρόνια. Ο 1ος κύκλος που αφορούσε τα πολεοδομικά συγκροτήματα Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου υποβλήθηκε το 2007 και ο 2ος κύκλος που αφορούσε τα πολεοδομικά συγκροτήματα Λευκωσίας και Λεμεσού υποβλήθηκε το 2013. Στον 3° κύκλο προστέθηκε το πολεοδομικό συγκρότημα Λάρνακας, πέρα από αυτά της Λευκωσίας και Λεμεσού, για το οποίο η εκπόνηση της Στρατηγικής Χαρτογράφησης Θορύβου αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2° τρίμηνο του 2018. Στη χαρτογράφηση αυτή θα εκτιμηθεί η έκθεση του πληθυσμού και των κτιρίων στο θόρυβο από οδικές και αεροπορικές μεταφορές, καθώς και βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν το Λιμάνι Λάρνακας.

2. Κατά την εκπόνηση του Στρατηγικού Χάρτη Θορύβου για το πολεοδομικό συγκρότημα Λάρνακας θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τα αρμόδια τμήματα και τις επηρεαζόμενες τοπικές αρχές. Επιπρόσθετα, πριν την οριστικοποίηση του Σχεδίου Δράσης, με βάση το άρθρο 9 των πιο πάνω Νόμων, λαμβάνεται η γνώμη του κοινού και παρέχεται στο κοινό εγκαίρως και ουσιαστικά η ευκαιρία να συμμετέχει στον καταρτισμό και την αναθεώρησή του. Συνεπώς, με βάση τα πιο πάνω θα ληφθούν υπόψη οι απόψεις των κατοίκων της περιοχής και θα προταθούν μέτρα μείωσης του θορύβου σε περίπτωση που διαπιστωθούν ότι προέρχονται από το Λιμάνι Λάρνακας.

3. Στα πλαίσια της πιο πάνω χαρτογράφησης και κατά την ετοιμασία του Σχεδίου Δράσης θα γίνει διαβούλευση με τα αρμόδια Τμήματα, στα οποία θα συμμετέχει η Αρχή Λιμένων Κύπρου. Αυτά τα τμήματα δεν αποτελούν μέλη θεσμοθετημένης Επιτροπής, αφού δεν προβλέπεται από τους πιο πάνω Νόμους.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων