Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.625

 

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2017 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.625, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη και σας πληροφορώ τα εξής:
 

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως με Αρ. Φακ. ΛΕΜ/01201/2016 και ημερ. 03/11/2016 απέστειλε στο Τμήμα Περιβάλλοντος αίτηση του Χριστάκη Καράσαββα για δημιουργία λατομείου μεταξύ των χωριών Αρμενοχωρίου και Φοινικαριών της επαρχίας Λεμεσού για χορήγηση πολεοδομικής άδειας συνοδευόμενη από μελέτη Προκαταρκτικής Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ).
 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος στα πλαίσια των Περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμων Ν. 140(Ι)/2005-2014, σύμφωνα με το άρθρο 15(7), απέστειλε την εν λόγω αίτηση σε όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα, φορείς και αρμόδιες αρχές για απόψεις συμπεριλαμβανομένων και των Κοινοτήτων Αρμενοχωρίου και Φοινικαριών.
 

Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η θέση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο είναι και το αρμόδιο τμήμα όσον αφορά την παρακολούθηση της περιοχής σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία πιθανόν να προέλθει από την έκλυση σκόνης του λατομείου.
 

Για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του έργου, θα πρέπει να υποβληθούν οι θέσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων και αρμόδιων αρχών και ακολούθως να ληφθεί η τελική απόφαση για αδειοδότηση ή μη της λειτουργίας του λατομείου.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων