Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.621

Απάντηση ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2017 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.621, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση της πιο πάνω ερώτησης, άποψή μας είναι ότι ο διορισμός του κ. Κυριακίδη στα Διοικητικά Συμβούλια του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και του Ιδρύματος Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου είναι καθόλα νομότυπος και ουδέν μεμπτό προκύπτει από την όποια άλλη πολιτιστική δράση ή/και επαγγελματική του δραστηριότητα.

Προς τούτο επισυνάπτουμε νομική γνωμάτευση που έλαβε το Ίδρυμα Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και που απαντά με κάθε λεπτομέρεια στις όποιες ανησυχίες ή/και καταγγελίες για ενδεχόμενο παράνομο διορισμό ή/και σύγκρουση συμφερόντων ή/και ασυμβίβαστο (Παράρτημα Ι).»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων