Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.620

 

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2017 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.620, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

Ο αλευρώδης Aleurolobus marlatti (Hemiptera: Aleyrodidae) έχει τα κοινά μορφολογικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των υπολοίπων αλευρωδών, που είναι ήδη εγκατεστημένα στην Κύπρο. Οι αλευρώδεις έχουν συνήθως μεγάλο εύρος ξενιστών και υψηλή πτητική ικανότητα και ως εκ τούτου είναι πολύ δύσκολο μέχρι ακατόρθωτο να ληφθούν δραστικά μέτρα περιορισμού τους.

Στην Κύπρο, ο Α. marlatti εντοπίστηκε σε διάφορες περιοχές και Επαρχίες και ενδέχεται να απαντάται σε ολόκληρη την επικράτεια που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία. Επιπρόσθετα, διαφαίνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία ότι δεν αποτελεί ιδιαίτερο σημαντικό πρόβλημα στις καλλιέργειες που προσβάλλει ή δε μεταδίδει σημαντικές ιογενείς ασθένειες.

Το Τμήμα Γεωργίας, μετά την ταυτοποίηση του εντόμου, ετοίμασε σχετικό ενημερωτικό εγχειρίδιο, το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος για διαφώτιση του αγροτικού κόσμου και του ευρύτερου κοινού. Επιπρόσθετα, οι αρμόδιοι Λειτουργοί Γεωργίας στις επισκέψεις και περιοδείες που πραγματοποιούν, παρέχουν συμβουλές στους παραγωγούς για τον τρόπο διαχείρισης των νέων φυτοπροστατευτικών προβλημάτων.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι στα πλαίσια του συμβουλευτικού ρόλου που διαδραματίζουν τα Τμήματα και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, θα συνεχιστούν οι προσπάθειες που καταβάλλονται για υποστήριξη του αγροτικού τομέα, περιλαμβανομένων και θεμάτων που άπτονται της προστασίας των καλλιεργειών από εχθρούς και ασθένειες.

Με την ευκαιρία αυτή σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»
 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων