Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.611

Απάντηση ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2017 του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.611, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή κ. Θεοπέμπτου αναφορικά με το θέμα της ετοιμασίας νομοσχεδίου για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, αντίγραφο της οποίας μας έχει διαβιβαστεί για χειρισμό, και αναφέρω τα ακόλουθα για ενημέρωση του κ. Θεοπέμπτου:

Η αναφορά του κ. Θεοπέμπτου για τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών αλλά και στην εξυπηρέτηση στόχων που σχετίζονται με περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για να μπορέσουν να ευδοκιμήσουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελεί η δημιουργία κανονιστικού πλαισίου από τo κράτος που να διέπει τη σύσταση και λειτουργία τους, κάτι που θα τους επιτρέψει να αντλήσουν και σχετικούς πόρους από την ίδια την EE.

Στο πλαίσιο αυτό, με πρωτοβουλία της Μονάδας Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Προεδρίας καταρτίστηκε νομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει ορισμό για την Κοινωνική Επιχείρηση καθώς και πρόνοια για τη δημιουργία Μητρώου στο οποίο θα έχουν δικαίωμα για εγγραφή οι επιχειρήσεις που τον τηρούν, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή. Οι επιχειρήσεις που θα εγκριθούν για εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων θα έχουν δικαίωμα στην αποκλειστική χρήση του όρου κοινωνική επιχείρηση όταν εμπορεύονται ή κατά τη διεξαγωγή των εργασιών τους ή κατά οποιαδήποτε επικοινωνία τους με το κοινό ενώ θα είναι δικαιούχες για τα όποια κίνητρα δίδονται σε αυτές.

Το νομοσχέδιο αυτό τέθηκε σήμερα, 20 Μαρτίου 2017, και μέχρι τις 2 Μαΐου 2017 σε δημόσια διαβούλευση στο διαδικτυακό τόπο της ΜΔΜ της Προεδρίας www.reform.gov. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και αφού γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές, εντός Μαΐου 2017 αναμένεται να σταλεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο και στη συνέχεια στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

Αντίγραφο του προτεινόμενου νομοσχεδίου επισυνάπτεται για ενημέρωσή σας.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων