Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.609

 

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2017 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.609, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Ανακατανομή χρηματοδότησης Ταμείου Αλληλεγγύης EE για Σολέα στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών και Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) 2014-2020

Αναφέρομαι στη σχετική ερώτηση και σας πληροφορώ ότι η χρηματοδότηση των μέτρων αντιμετώπισης και αποκατάστασης της πληγείσας από τις πυρκαγιές περιοχή της Σολέας, ξεκίνησε για αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, στη βάση των σχετικών Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 80.892 ημερομηνίας 22.6.16, αρ. 81.531 ημερομηνίας 2/11/2016 και αρ. 81.886 ημερομηνίας 5/1/2017.

Ως εκ τούτου, στα πλαίσια ετοιμασίας της αίτησης για εξασφάλιση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ) δεν κρίθηκε ως πρόσφορη υπό τις περιστάσεις η επιλογή ανακατανομής της χρηματοδότησης, μέσω των ΕΔΕΤ 2014-2020. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι πέραν από το χρονοβόρο της διαδικασίας ενσωμάτωσης των μέτρων στα αντίστοιχα εθνικά προγράμματα υλοποίησης, διακυβευόταν και η 100% χρηματοδότηση του ΤΑΕΕ από τις αντίστοιχες χρηματοδοτικές γραμμές των ΕΔΕΤ στις οποίες προβλέπεται και εθνική συνεισφορά. Ταυτόχρονα, εγείρετο ενδεχόμενο σώρευσης πηγών χρηματοδότησης, για όμοια μέτρα και δράσεις από ενωσιακές ή άλλες διεθνείς πηγές χρηματοδότησης. Αντιθέτως κρίθηκε ως αναγκαία, η επιλογή εξασφάλισης της σχετικής προκατοβολής που προβλεπόταν από το πλαίσιο του ΤΑΕΕ με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης χρηματοδότησης της υλοποίησης των έκτακτων μέτρων που αποφασίσθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία τελικώς εγκρίθηκε και εμβάσθηκε στο Πάγιο Ταμείο του Κράτους.

Τέλος, πληροφορείστε συναφώς ότι η υλοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων αποκατάστασης συνεχίζει να χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος ενισχύεται και από την καταβολή του συνόλου της οικονομικής ενίσχυσης του ΤΑΕΕ στο Πάγιο Ταμείο, σύμφωνα και με την σχετική Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της 16ης Απριλίου, 2017.
 

Με την ευκαιρία αυτή σας διαβιβάζω τους θερμούς χαιρετισμούς μου.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων