Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.601

 

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2017 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.601, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Υδατοκαλλιέργεια στην περιοχή Βασιλικού
 

Σε σχέση με την πιο πάνω Ερώτηση του Βουλευτή κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Στην ευρύτερη περιοχή Βασιλικού-Μονής βρίσκονται εγκατεστημένες και λειτουργούν επτά από τις συνολικά εννιά αδειοδοτημένες μονάδες υδατοκαλλιέργειας ανοικτής θάλασσας που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή ξεκίνησε αρχές της δεκαετίας του 1990. Οι μονάδες αυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 60-65% της συνολικής εθνικής παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας της οποίας η αξία ανέρχεται σε περίπου €20-25 εκατομ. ετησίως.

Η υδατοκαλλιέργεια στην Κύπρο αποτελεί μια δραστηριότητα που, παρά την οικονομική κρίση, παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ανάπτυξη της τάξης του 5-7% ετησίως. Η τάση αυτή αναμένεται να διατηρηθεί και για τα επόμενα χρόνια και για το λόγο αυτό θα πρέπει να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας με σκοπό να διατηρηθεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα αυτού του σημαντικού τομέα πρωτογενούς παραγωγής.

Για την εύρυθμη, ορθολογική και αποδοτική λειτουργία των θαλάσσιων μονάδων είναι απαραίτητη η ύπαρξη των ανάλογων χερσαίων και λιμενικών υποδομών. Οι υποδομές πρέπει να παρέχουν λιμενικό χώρο για ελλιμενισμό των σκαφών εξυπηρέτησης των μονάδων και χερσαίες υποδομές όπως αποθηκευτικούς χώρους για εξοπλισμό, χώρους αποθήκευσής τροφών, χώρους φορτο-εκφόρτωσης τροφών, χώρους παραλαβής γόνου, χώρους ανάσυρσης κλουβιών κτλ.

Παρόλο που τα τελευταία χρόνια οι μονάδες αυτές αναπτύχτηκαν σε μεγάλο βαθμό, δυστυχώς, δεν έγιναν οποιαδήποτε έργα για βελτίωση/δημιουργία των ανάλογων αναγκαίων λιμενικών και χερσαίων υποδομών για να καλυφτούν οι πρόσθετες ανάγκες που προέκυψαν. Στο παρόν στάδιο οι μονάδες αυτές εξυπηρετούνται από παρακείμενες λιμενικές υποδομές οι οποίες δεν μπορούν να τους παρέχουν όλα τα πιο πάνω παρά μόνο ελλιμενισμό και κάποιες διευκολύνσεις φορτο-εκφόρτωσης.

Λόγω του ευρύτερου σχεδιασμού στην περιοχή για τη δημιουργία ενεργειακού κέντρου και τερματικού σταθμού οι λιμενικές αυτές εγκαταστάσεις δεν θα είναι διαθέσιμες για χρήση από τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας, καθώς θα διαφοροποιηθεί η χρήση τους και δεν θα συνάδει με τις δραστηριότητες των μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Επιπρόσθετα, με βάση και την ανάπτυξη των μονάδων στην περιοχή και την επέκταση της παραγωγής τους, θα χρειαστεί να διατεθεί μεγαλύτερος χώρος για εξυπηρέτηση των αυξανόμενων αναγκών τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, και δεδομένων των εξελίξεων και προγραμματιζόμενων αναπτύξεων στην περιοχή Βασιλικού, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) ανέλαβε την εκπόνηση σχετικής μελέτης χωροθέτησης για την κατασκευή λιμενικών και χερσαίων εγκαταστάσεων για εξυπηρέτηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή Βασιλικού-Μονής με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της λειτουργίας των μονάδων υδατοκαλλιέργειας που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω περιοχή. Η μελέτη χωροθέτησης κατέδειξε κατάλληλο χώρο για τη δημιουργία της υποδομής σε παραλιακή περιοχή δυτικά της Ακτής Κυβερνήτη. Για την τοποθεσία αυτή έχει εξασφαλιστεί θετική περιβαλλοντική γνωμάτευση.

Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός για τη χωροθέτηση της εν λόγω υποδομής για εξυπηρέτηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας είχε ολοκληρωθεί πριν την κατάρτιση του ρυθμιστικού σχεδίου Βασιλικού και επίσης βρίσκεται εκτός των ορίων του εν λόγω ρυθμιστικού σχεδίου.

Το μόνο θέμα που προέκυψε κατά την κατάρτιση του ρυθμιστικού σχεδίου της περιοχής Βασιλικού δεν ήταν η ασυμβατότητα της υδατοκαλλιέργειας σαν δραστηριότητα, αλλά η υφιστάμενη χωροθέτηση των δύο από τις εφτά μονάδες υδατοκαλλιέργειας που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, και στα πλαίσια του ρυθμιστικού σχεδίου γίνεται εισήγηση για μετακίνηση τους. Για το σκοπό αυτό έχουν ήδη γίνει από το ΤΑΘΕ προκαταρκτικές ενέργειες για εξεύρεση νέας τοποθεσίας στην ευρύτερη περιοχή σε περίπτωση που τελικά απαιτηθεί η μετακίνηση τους.

Κλείνοντας, επισημαίνεται ότι η κατασκευή των υποδομών για εξυπηρέτηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας ανοικτής θάλασσας έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020 και θα τύχει χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2017 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.601, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

1. Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού είναι αρμόδιο αναφορικά με το ερώτημα 2.

2. Στην Ενεργειακή και Βιομηχανική περιοχή Βασιλικού, προγραμματίζεται σε πρώτη φάση να κατασκευαστούν εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και υγραερίου για τη μετακίνηση από τη Λάρνακα, όλων των εταιρειών αποθήκευσης πετρελαιοειδών και υγραερίου. Σε περίπτωση μελλοντικών ανακαλύψεων φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ που να δικαιολογούν την κατασκευή σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου, έχει δεσμευτεί κατάλληλος χώρος στην περιοχή Βασιλικού (Phase 1 - LNG κα Phase 2 - LNG), για την υλοποίηση του έργου αυτού. Σε δεύτερη φάση και εφόσον οι ποσότητες φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ το επιτρέψουν, έχει ληφθεί πρόνοια για κατασκευή βιομηχανιών που σχετίζονται με το φυσικό αέριο (Phase 2 - Oil Storage and Gas Based Industries). Επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1 χάρτης του Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Περιοχής Βασιλικού.

3. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις χρειαστείτε.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων