Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.595

Απάντηση ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2017 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.595, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.595 που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη και επιθυμώ να σας πληροφορήσω για τα ακόλουθα:

(α) Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή του κέντρου Λευκωσίας δεν είναι εύκολο να μελετηθεί και τα όποια ευρήματα ή συμπεράσματα να αποδοθούν αποκλειστικά στο έργο της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας. Για να γίνει μια τέτοια μελέτη, θα πρέπει καταρχάς να οριστεί η επηρεαζόμενη περιοχή. Εάν οριστεί ως περιοχή το Αστικό Εμπορικό Κέντρο της πόλης, επιβάλλεται να προσμετρηθούν και άλλοι παράγοντες που επηρέασαν και ακόμη επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα, όπως η άτακτη οριζόντια εξάπλωση της πόλης, η αλλαγή των Πολεοδομικών Ζωνών, η δημιουργία μεγάλων εμπορικών κέντρων εκτός του εμπορικού κέντρου, η οικονομική κρίση, κλπ.
(β) Κατά την κατασκευή έργων τέτοιας εμβέλειας, η περιβάλλουσα περιοχή επηρεάζεται ως αποτέλεσμα κυκλοφοριακών και άλλων ρυθμίσεων. Με την ολοκλήρωση όμως των έργων αυτών, εκείνοι που επωφελούνται περισσότερο από την αύξηση της αξίας των ακινήτων και των επιχειρήσεων τους, είναι οι ιδιοκτήτες και οι επιχειρηματίες των επηρεαζόμενων περιοχών.
(γ) Σημειώνεται ότι, ο Δήμος Λευκωσίας στην προσπάθεια του να ισορροπήσει πιθανές επιπτώσεις από την κατασκευή του έργου της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας, σχεδίασε και εξήγγειλε κίνητρα για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις στην περιοχή του Κέντρου με απαλλαγή από τα πιο κάτω τέλη και άδειες, για περίοδο 2 χρόνων:
1. Δημοτικό τέλος σκυβάλων
2. Τέλος Επαγγελματικής άδειας
3. Τέλος άδειας επαγγελματικού υποστατικού
4. Απαλλαγή από την εξαγορά χώρων στάθμευσης (για νέες επιχειρήσεις), ενώ αιτήσεις μπορούσαν να υποβληθούν μέχρι και το τέλος Μαρτίου, 2017.
(δ) Πληροφοριακά αναφέρεται ότι, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου έχει εξεταστεί από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) και έχει εγκριθεί δικαιολογημένη παράταση χρόνου, χωρίς αποζημιώσεις στον εργολάβο, μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2018.
2. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω πληροφόρηση προήλθε από το Δήμαρχο Λευκωσίας, δεδομένου ότι το έργο εκτελείται στα πλαίσια των Διαρθρωτικών Ταμείων και τη διαχείριση την έχει ο Δήμος ως τελικός Δικαιούχος.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων