Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.586

 

Απάντηση ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2017 του Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμπορίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.586, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Η απάντηση στην ερώτηση με αρ. φακ.: Ερ. 23.06.011.01.586 είναι η ακόλουθη:

(α) Το Υπουργείο Υγείας με τις επιστολές του με τον ίδιο αριθμό φακέλου και ημερομηνίες 9/9/2016, 15/6/2016, 19/10/2015, 23/4/2015, 7/5/2014, 7/2/2014 και 15/11/2013 παρακάλεσε το Γενικό Εισαγγελέα όπως για σκοπούς διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, δώσει οδηγίες για επίσπευση της διαδικασίας ολοκλήρωσης του νομοτεχνικού ελέγχου του πιο πάνω νομοσχεδίου το οποίο υποβλήθηκε για νομοτεχνική επεξεργασία στις 12/6/2012 στη Νομική Υπηρεσία.

(β) Το Υπουργείο έχει επίσης διαβιβάσει προς τη Νομική Υπηρεσία, τα πρόσθετα σχόλια της Επίτροπου Προστασίας των δικαιωμάτων του Παιδιού τα οποία έχουν υποβληθεί προς το Υπουργείο με επιστολή της ημερ. 8/2/2017 για το εν λόγω νομοσχέδιο, ώστε να περιληφθούν σε αυτό.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων παραμένω στη διάθεσή σας.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων