Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.575

Απάντηση ημερομηνίας 19 Μαΐου 2017 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.575, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Κατασκευή έργων για προστασία και βελτίωση των ακτών από τη διάβρωση

Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Τμήματος Δημοσίων Έργων για την περίοδο 2017-2019, προγραμματίζεται η διεξαγωγή μελετών προστασίας και βελτίωσης της παραλίας στις πιο κάτω περιοχές:

(α) Περιοχή Ζύγι-Κίτι

(β) Περιοχή Φάρος Περβολιών-Αεροδρόμιο Λάρνακας

(γ) Περιοχή Πόλης Χρυσοχούς-Πωμού

(δ) Περιοχή Αλιευτικού Καταφυγίου Λατσιού-Ξενοδοχείο Άνασσα

(ε) Περιοχή Κόλπου Επισκοπής

(στ) Περιοχή Αγίου Τύχωνα.

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι οι Δήμοι Γεροσκήπου και Πάφου, προχώρησαν στις αρχές Φεβρουαρίου 2017, με την υπογραφή της συμφωνίας για την διεξαγωγή μελέτης για προστασία και βελτίωση της παράκτιας περιοχής που εμπίπτει στα όρια των δύο Δήμων (από το ξενοδοχείο Φαέθων μέχρι τα Δημοτικά Μπάνια Πάφου).

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα του απαραίτητου λατομικού υλικού, σχετικά με τα έργα του Τμήματος Δημοσίων Έργων, υπάρχει σχετική αλληλογραφία με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης που αναφέρει ότι υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες ογκολίθων. Αναφορικά με τις ανάγκες σε υλικό για τις προγραμματισμένες κατασκευές μαρίνων, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στο οποίο διαβιβάζεται η υπό αναφορά Ερώτηση με αντίγραφο της παρούσας, για τις δέουσες ενέργειες.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2017 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.575, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Κατασκευή έργων για προστασία και βελτίωση των ακτών από τη διάβρωση

 

Αναφέρομαι στη πιο πάνω Ερώτηση και σας πληροφορώ ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) έχει ενημερώσει, με ηλεκτρονικό μήνυμα ημερ. 6.11.2017, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (ΤΓΕ) σχετικά με τις ανάγκες σε λατομικό υλικό για τις προγραμματισμένες κατασκευές των μαρίνων Αγίας Νάπας, Παραλιμνίου και Πάφου. Το ΤΓΕ έχει πληροφορήσει το ΥΕΕΒΤ ότι υπάρχει διαθεσιμότητα σε υλικό και γίνονται διαδικασίες για την αδειοδότηση επιπλέον λατομείων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες και/ή διευκρινίσεις χρειαστείτε.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων