Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.559

Απάντηση ημερομηνίας 7 Απριλίου 2017 του Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμπορίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.559, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η απάντηση στα ερωτήματα που εγείρει στην ερώτησή του ο βουλευτής κ. Γιώργος Περδίκης, με αρ. φακ.: Ερ. 23.06.011.01.559, είναι η ακόλουθη:

(α) Προσχέδιο νομοσχεδίου που κατοχυρώνει το επάγγελμα του τεχνικού φαρμακείου έχει συνταχθεί από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες και έχει διαβιβαστεί στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να καταστεί δυνατή η έναρξη του κοινωνικού διαλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς (Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος, Συμβούλιο Φαρμακευτικής, Σωματεία ή/και Σύλλογοι τεχνικών φαρμακείων, κολλέγια, άλλα Υπουργεία κ.α.) με σκοπό να συμφωνηθούν οι τελικές του διατάξεις.

(β) Το τελικό κείμενο του εν λόγω νομοσχεδίου θα σταλεί στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για νομοτεχνικό έλεγχο και ακολούθως θα υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

2. Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων παραμένω στη διάθεσή σας.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων