Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.504

Απάντηση ημερομηνίας 21ης Aπριλίου 2017 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.504, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.504, που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι τα δικαιώματα των Κοινοταρχών στις Δημαρχούμενες Περιοχές καθορίζονται σύμφωνα με τον Δεύτερο Πίνακα, Μέρος I, του περί Κοινοτήτων Νόμου του 1999 (86(Ι)/1999), όπως παρατίθεται πιο κάτω:

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

[Άρθρο 48 (2)]

ΜΕΡΟΣ Ι

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΩΝ

1. 1. Κατά την εκτέλεση οποιουδήποτε εντάλματος εκτέλεσης εκ μέρους του δικαστικού επιδότη:

(α) Όταν το ολικό ποσό της ανώτατης προσφοράς για ολόκληρη την πωλούμενη ιδιοκτησία δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες (Λ.Κ.50,00)

 

 

 

 

Λ.Κ.2,00·

 

(β) Όταν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες (Λ.Κ.50,00)

Δικαίωμα προς 5% επί του ποσού της ανώτατης προσφοράς που να μην υπερβαίνει τις Λ.Κ.10,00.  
3. Για την ανάρτηση ειδοποιήσεων και αγγελιών σχετικά με την πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας με δημόσιο πλειστηριασμό Λ.Κ.5,00 για κάθε αγγελία που αναρτάται.  
3. Για τη σφράγιση οποιουδήποτε πιστοποιητικού που σχετίζεται με κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία Κατά την κρίση του κοινοτάρχη δικαίωμα που να μην υπερβαίνει τις Λ.Κ.3,00.  
4. Για αναφορά, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 46(ια) του παρόντος Νόμου, του θανάτου προσώπου που κατέχει ή έχει συμφέρον σε ακίνητη ιδιοκτησία κ.λ.π. Λ.Κ.3,00 που καταβάλλονται από την κληρονομιά του αποβιώσαντα.  
5. Για κάθε απαιτούμενη πιστοποίηση φωτογραφίας Λ.Κ.1,00.  

 ”.»

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων