Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.503

Απάντηση ημερομηνίας 10 Μαΐου 2017 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.503, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πύκνωση Πράσινων Σημείων

Αναφέρομαι στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.503 και σας πληροφορώ τα εξής:

Μετά από σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) ανέλαβε ως ο Τεχνικός Σύμβουλος των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης των Χώρων Διάθεσης Απορριμμάτων, καθώς επίσης και την υλοποίηση όλων των νέων κατασκευαστικών έργων που αναφέρονται στην Εθνική «Στρατηγική Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2015-2021», η οποία εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 79.717 και ημερ. 5/11/2015. Παράλληλα, το Υπουργείο Εσωτερικών ανέλαβε να ολοκληρώσει όσα έργα βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη ή υπό κατασκευή.

Η προώθηση της πύκνωσης των Πράσινων Σημείων δεν έχει ακόμη προχωρήσει καθότι αναμένεται πρώτα η λειτουργία όλων των ήδη κατασκευασμένων στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας (μέχρι σήμερα έχουν λειτουργήσει μόνο τα Πράσινα Σημεία της Επαρχίας Πάφου), ούτως ώστε να διαφανούν και αξιολογηθούν οι ανάγκες πύκνωσης του υφιστάμενου δικτύου.

Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ-Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων-, το ΤΑΥ έχει αναλάβει την υλοποίηση των 2 εναπομεινάντων έργων αποκατάστασης των 20 ΧΑΔΑ στην επαρχία Λευκωσίας και των 44 ΧΑΔΑ στην επαρχία Λεμεσού, εφόσον το Υπουργείο Εσωτερικών ήδη ολοκλήρωσε την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ στις επαρχίες Πάφου και Λάρνακας - Αμμοχώστου.

Στο παρόν στάδιο, το ΤΑΥ προωθεί την υλοποίηση του «Σταδίου 1» των δύο έργων που αφορά την ανάθεση σε Σύμβουλους Μελετητές του σχεδιαστικού σταδίου και της ετοιμασίας όλων των μελετών και εγγράφων διαγωνισμού για το κατασκευαστικό στάδιο αποκατάστασης των ΧΑΔΑ. Η ανάθεση των συμβάσεων στους Σύμβουλους Μελετητές αναμένεται περί τον Ιούνιο 2017, με διάρκεια ολοκλήρωσης του σχεδιασμού και μελετών σε 12 μήνες. Το «Στάδιο 2» των έργων που αφορά την κατασκευή για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ αναμένεται να αρχίσει τον Μάρτιο 2019 και να ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι και το Φεβρουάριο 2021.

Σημειώνεται ότι και τα τρία πιο πάνω έργα είναι δυνητικά Συγχρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Συνοχής της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 με Δικαιούχο το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων