Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.457

Απάντηση ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.457, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.457 και ημερομηνία 27.1.2017 του βουλευτή κου Κυριάκου Χατζηγιάννη και σύμφωνα με την επιστολή του Προέδρου Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας με αρ. φακ. 05.22.001, 15.15.006.001 και ημερομηνία 22.2.2017 σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

(α) Σύμφωνα με την πρόνοια του άρθρου 28Β(9) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων:

“Ένα πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα για διορισμό σε δύο ή περισσότερες θέσεις ή ειδικότητες μπορεί να υποβάλει ξεχωριστές αιτήσεις για εγγραφή σε περισσότερους από ένα πίνακα διοριστέων. Σε περίπτωση διορισμού του με βάση ένα πίνακα διοριστέων διαγράφεται από τους υπόλοιπους στους οποίους είναι εγγεγραμμένο:

Νοείται ότι δε διαγράφονται από τους πίνακες διοριστέων τα πρόσωπα που κατέχουν τα προσόντα για διορισμό στη μέση εκπαίδευση στην περίπτωση που διορίζονται στη δημοτική εκπαίδευση”.

(β) Σύμφωνα με την πρόνοια του άρθρου 28ΒΒ(9) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων:

Πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα για διορισμό σε δύο ή περισσότερες θέσεις ή ειδικότητες μπορεί να υποβάλει ξεχωριστές αιτήσεις για εγγραφή σε περισσότερους από ένα πίνακες διορισίμων και σε περίπτωση διορισμού του με βάση ένα πίνακα διορισίμων διαγράφεται από τους υπόλοιπους”.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων