Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.426

 

Απάντηση ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2017 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.426, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σχετικά με την πιο πάνω Ερώτηση επιθυμώ να σας ενημερώσω τα ακόλουθα:
 

2. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει προβεί σε διευθετήσεις ώστε να μην επηρεαστούν τα δικαιώματα των εξυπηρετούμενων του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου. Συγκεκριμένα, το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό των μεταφορικών που καταβαλλόταν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας σε κάθε εξυπηρετούμενο πρόσωπο, θα καλύπτεται από την κρατική χορηγία που λαμβάνει ετήσια το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου κατά τρόπο ώστε να μην επιβαρυνθούν οι οικογένειες των εξυπηρετούμενων. Για τις διευθετήσεις αυτές έχει ενημερωθεί ο Πρόεδρος του Ιδρύματος με επιστολή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ημερομηνίας 11 Απριλίου 2017 (αντίγραφο επισυνάπτεται για ενημέρωσή σας). Η ρύθμιση θα αφορά και το σύνολο της περιόδου μη καταβολής του συγκεκριμένου επιδόματος.»
 

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων