Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.408

Απάντηση ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2017 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργίαδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.408, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφέρομαι στην ερώτηση με αρ. φακ. Ερ. 23.06.011.01.408 και σας ενημερώνω τα εξής:

(α) Από το σύνολο των 87 φορολογούμενων που έχουν υποβάλει ένσταση, έχουν παραμείνει προς τελική εξέταση από το Τμήμα Φορολογίας 52 που αφορούν φυσικά πρόσωπα. Η εξέτασή τους βρίσκεται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο και αναμένεται πολύ σύντομα η ολοκλήρωσή τους, εκτός αν υπάρξει οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση στην προσκόμιση των απαραίτητων στοιχείων από τους εμπλεκόμενους φορολογούμενους ή τους εκπροσώπους τους.

(β) Μέχρι στιγμής, το ποσό που έχει εισπραχθεί από τα πρόσωπα για τα οποία έχουν διευθετηθεί οι ενστάσεις, ανέρχεται σε €1,3 εκ.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων