Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.402

Απάντηση ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2017 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.402, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«H φωτοελεγχόμενη διασταύρωση της Λεωφόρου 1ης Απριλίου με τον κύριο δρόμο προς Σωτήρα και την οδό Μαρίας Συγκλητικής στο Παραλίμνι

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Τα προβλήματα οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής συμφόρησης στην εν λόγω διασταύρωση, έχουν ήδη εξεταστεί σε συνεδρίες της αρμόδιας διατμηματικής Επιτροπής που προεδρεύει το Τμήμα Δημοσίων Έργων (Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού Φορέα για την Επίλυση Κυκλοφοριακών Προβλημάτων) στις οποίες εκπροσωπήθηκε και ο Δήμος Παραλιμνίου.

Σε συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής στις 5 Δεκεμβρίου 2016, στην οποία παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Παραλιμνίου, η Τεχνική Επιτροπή αποφάσισε όπως αν και τα προβλήματα οφείλονται αποκλειστικά στον ανθρώπινο παράγοντα, για περαιτέρω αύξηση της οδικής ασφάλειας, συστήνεται να διαφοροποιηθεί η ρύθμιση των φώτων τροχαίας ώστε να παρέχεται ξεχωριστός χρόνος πρασίνου για το νότιο σκέλος της Λεωφόρου Απριλίου και ξεχωριστός χρόνος πρασίνου για το βόρειο σκέλος. Με τη ρύθμιση αυτή θα επιτρέπεται και η δεξιόστροφη κίνηση προς την οδό Μαρίας Συγκλητικής.

Η ρύθμιση αυτή αξιολογήθηκε μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2017 και επειδή παρατηρήθηκε ότι με τη νέα αυτή ρύθμιση δεν επιλύθηκαν τα προβλήματα συμφόρησης, η Τεχνική Επιτροπή σε συνεδρία της στις 13 Φεβρουαρίου 2017, υιοθέτησε την εισήγηση του Δήμου Παραλιμνίου για δημιουργία επιπρόσθετης λωρίδας στη Λεωφόρο 1ης Απριλίου για τις αριστερόστροφες κινήσεις προς την οδό Σωτήρας σε βάρος του κόλπου στάθμευσης οχημάτων.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων