Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.387

Απάντηση ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.387, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.387, που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

2. Το Υπουργείο Εσωτερικών, στη βάση Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 50.397 και ημερ. 8.10.1999, παραχωρεί ετήσια χορηγία στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πύλας αναλόγως με το πραγματικό κόστος των υπηρεσιών που προσφέρει προς τους Τ/Κ κατοίκους της Κοινότητας, για το οποίο δεν θα έχει εισπραχθεί το σχετικό τέλος ή δικαίωμα. Αντίγραφο της Απόφασης επισυνάπτεται, ως ζητήθηκε.

3. Η χορηγία αυτή περιλαμβάνεται με ξεχωριστή πρόνοια στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και καλύπτει, με βάση κατάσταση που ετοιμάζει το Κοινοτικό Συμβούλιο, το κόστος των υπηρεσιών που παρέχει στους Τ/Κ κατοίκους, ήτοι κοινοτικές υπηρεσίες και αποκομιδή σκυβάλων, κατ’ αναλογία του πληθυσμού.

4. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πύλας στην κατάσταση που ετοιμάζει τα τελευταία έτη δεν διαχωρίζει το κόστος που αναλογεί προς τους Τ/Κ κατοίκους στις δύο κατηγορίες, ήτοι, κοινοτικές υπηρεσίες και αποκομιδή σκυβάλων. Αντί αυτού, περιλαμβάνει κατηγορίες όπως ΧΥTΥ, γενικές καθαριότητες, οδικό φωτισμό, κατανάλωση ρεύματος για τις υδραντλίες υδατοπρoμήθειας, κατασκευή πεζοδρομίων και αντιπλημμυρικά έργα. Η πρακτική αυτή διαφοροποιεί το ποσό της χορηγίας το οποίο ζητά το Κοινοτικό Συμβούλιο αφού οι υπό αναφορά κατηγορίες δεν αφορούν σε υπηρεσίες άλλα έργα τα οποία εκτελούνται στην κοινότητα μέσω του αναπτυξιακού της Προϋπολογισμού. Το θέμα συζητήθηκε επανειλημμένως με το Κοινοτικό Συμβούλιο το οποίο εμμένει στις απόψεις του, ότι δηλαδή οι Τ/Κ απολαμβάνουν αυτά τα έργα χωρίς να καταβάλλουν οποιοδήποτε ποσό σε αντίθεση με τους Ε/Κ, οι οποίοι φορολογούνται. Συναφώς αναφέρεται ότι ούτε οι Ε/Κ καταβάλλουν οποιοδήποτε επιπρόσθετο ποσό υπό μορφή τέλους ή φορολογίας για την εκτέλεση των πιο πάνω έργων, καθότι αυτά καλύπτονται από το ταμείο του Κοινοτικού Συμβουλίου στο οποίο κατατίθενται όλα τα έσοδα περιλαμβανομένου και των υπό αναφορά φορολογιών.

5. Παρόλα αυτά, είναι γεγονός ότι οι Ε/Κ κάτοικοι πέραν των πιο πάνω φορολογιών, καταβάλλουν στο Κοινοτικό Συμβούλιο τέλη ακίνητης ιδιοκτησίας με συντελεστή μέχρι το ποσοστό 0,50‰ το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό έσοδο για το ταμείο της κοινότητας και χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των έργων. Το τέλος αυτό δεν καταβάλλεται από τους Τ/Κ με αποτέλεσμα το Κοινοτικό Συμβούλιο να μην επωφελείται ενός σημαντικού εσόδου. Αντίστοιχα, αυτό συμβαίνει και με το φόρο ενοικίου ο οποίος επιβάλλεται στους Ε/Κ κατοίκους της κοινότητας, όχι όμως στους Τ/Κ.

6. Το Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με τα πιο πάνω, θεωρεί επιβεβλημένη την ανάγκη αναθεώρησης από το Κοινοτικό Συμβούλιο Πύλας του τρόπου ετοιμασίας της σχετικής κατάστασης εξόδων, ώστε να αντικατοπτρίζεται η πραγματική εικόνα όσον αφορά τα ανείσπρακτα έσοδα από τους Τ/Κ κατοίκους και επιπρόσθετα να καταρτίσει ξεχωριστό κατάλογο στον οποίο να περιλάβει όλα τα έσοδα τα οποία καταβάλλονται από τους Ε/Κ, είτε υπό μορφή τελών είτε υπό μορφή φόρων (ήτοι φόρος ενοικίου, τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας κτλ.).

Η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας πέραν των προφορικών παραινέσεων, έχει ήδη διαβιβάσει επιστολές στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πύλας, ζητώντας την εφαρμογή της πιο πάνω εισήγησης ώστε να εξακριβωθεί το ύψος αποκλειστικά και μόνο των υπηρεσιών που παρέχει το Κοινοτικό Συμβούλιο προς τους Τ/Κ κατοίκους και το οποίο καλείται να καταβάλλει το Κράτος ως κρατική χορηγία.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων