Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.380

Απάντηση ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2017 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.380, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας αναφέρω τα εξής:

Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη, αν και επίσημα ιδρύθηκε το 1987, αποτελεί συνέχεια της Κυπριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης την οποία ίδρυσε το 1927 η αποικιακή κυβέρνηση του Κυβερνήτη Σερ Ρόναλντ Στορρς.

Από το 1927 μέχρι και τα μέσα του 1950 στεγάστηκε σε κτήριο που κτίστηκε γι’ αυτό τον σκοπό στον προμαχώνα ΝτΑβίλα και λειτούργησε κάτω από τον έλεγχο του Δήμου Λευκωσίας. Με τον Περί Κυπριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Νόμο του 1968, η Βιβλιοθήκη περιήλθε στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και στεγάστηκε μέχρι το 1974 σε κτίριο του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Ελλήνων διδασκάλων επί της Λεωφόρου Μακαρίου Γ΄ στη Λευκωσία. Μετά το 1974 επέστρεψε στις αρχικές της εγκαταστάσεις στον προμαχώνα ντ Αβίλα. Το 1987 η Κυπριακή Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε με τον Περί Κυπριακής Βιβλιοθήκης Νόμο 51/1987.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία 51/1987, στόχος και αποστολή της Κυπριακής Βιβλιοθήκης είναι, μεταξύ άλλων, “η απόκτηση, επιστημονική και βιβλιοθηκονομική) επεξεργασία, διαφύλαξη και προβολή του υλικού και ιδιαίτερα της εκδοτικής παραγωγής της Κύπρου και μιας όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικής συλλογής υλικού, τόσο πρόσφατου όσο και παλαιότερου που αφορά την Κύπρο”. Επιπρόσθετα, στοχεύει στην “προαγωγή και ενθάρρυνση της χρήσης του υλικού της Βιβλιοθήκης από το κοινό και την παροχή δυνατότητας στο κοινό για εξασφάλιση πληροφοριών”. Στο πλαίσιο αυτό η Κυπριακή Βιβλιοθήκη αποτελεί στέγη και μέσο προβολής της Ιστορίας και του Πολιτισμού της Κύπρου, όπως αυτός καταγράφεται μέσα από τον έντυπο λόγο.

Στο παρόν στάδιο η συλλογή της Κυπριακής Βιβλιοθήκης στεγάζεται σε 4 διαφορετικά κτήρια ως ακολούθως:

1. Κεντρικό κτήριο - Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 6Α 1011 Λευκωσία - Συνολικό εμβαδόν 1279 τμ - Έτος κατασκευής 1937.

2. Αναγνωστήριο - Φανερωμένης 46 - Συνολικό εμβαδόν 578 τμ - Έτος κατασκευής 1934.

3. Τμήμα Ερευνητικών συλλογών - Φανερωμένης 60-68 - Συνολικό εμβαδόν 508 τμ - Έτος κατασκευής 1934.

4. Αποθήκη - Βιβλιοστάσιο - Γωνία Λεωφ. Δ. Βικέλα και Γ. Κρανιδιώτη 1300 Λευκωσία - Συνολικό εμβαδόν 756 τμ - Έτος κατασκευής 2006.

Από τις πιο πάνω κτηριακές εγκαταστάσεις οι τρεις λειτουργούν υπό καθεστώς ενοικιαγοράς ενώ η μία (Κεντρικό κτήριο - Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 6Α, 1011 Λευκωσία) ως ιδιόκτητο.

Τα 4 κτήρια είναι συνολικού εμβαδού 3121 τμ και χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τις ανάγκες στέγασης και διαχείρισης του υλικού της Κυπριακής Βιβλιοθήκης και ακολούθως για σκοπούς εξυπηρέτησης χρηστών και παροχής υπηρεσιών. Το κάθε κτήριο χρησιμοποιείται για κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών, όπως δανεισμός υλικού σε χρήστες, φιλοξενία σπάνιου υλικού και ερευνητικών συλλογών, διαχείριση και μηχανογράφηση υλικού, διοικητικές και άλλες υπηρεσίες και λειτουργία βιβλιοστασίου.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία, προκύπτει εύλογα το συμπέρασμα ότι η στέγαση όλων των προαναφερθέντων υπηρεσιών σε διαφορετικά κτήρια, και συνεπώς σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία της Λευκωσίας, δυσχεραίνει τη λειτουργία της Κυπριακής Βιβλιοθήκης ως προς το στόχο και την αποστολή της.

Λόγω της διατηρητέας κατάστασης των εν λόγω κτηρίων, δεν επιτρέπεται καμία κτηριολογική ή/και τεχνολογική αναβάθμιση που θα είχε ως στόχο την επαρκή στέγαση και σωστή διαχείριση του υλικού της Βιβλιοθήκης. Συνεπώς, ο ολοένα αυξανόμενος όγκος υλικού, εξακολουθεί να συμπτύσσεται στα υφιστάμενα κτήρια, με αποτέλεσμα την αύξηση της πληρότητας σε επίπεδα 95%, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες με ανοιχτό το ενδεχόμενο απώλειας υλικού.

Εκτός από τη φιλοξενία του υλικού, η μη παροχή ενιαίας στέγασης και η στέγαση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης σε 4 διαφορετικά γεωγραφικά σημεία, δυσκολεύει την εφαρμογή της Νομοθεσίας 51/1987 ως προς “την προαγωγή και ενθάρρυνση της χρήσης του υλικού της βιβλιοθήκης από το κοινό και την παροχή δυνατότητας στο κοινό για εξασφάλιση πληροφοριών...” [σημείο 6(β)] αφού οι πολίτες/χρήστες δεν μπορούν να αξιοποιήσουν το σύνολο του υλικού της Βιβλιοθήκης και χρειάζεται να μετακινούνται σε διαφορετικές τοποθεσίες για εξυπηρέτηση των πληροφοριακών και ερευνητικών αναγκών τους.

Στα πλαίσια διασφάλισης της πρόσβασης και συμμετοχής στον Πολιτισμό, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού έχουν προβεί στις δέουσες ενέργειες προς επίλυση του προβλήματος, εντάσσοντας το έργο ανέγερσης νέου κτηρίου της Κυπριακής (Εθνικής) Βιβλιοθήκης στους στρατηγικούς σχεδιασμούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, μέσα από το οποίο τονίζεται η ανάγκη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού της Κυπριακής Βιβλιοθήκης τόσο κτηριολογικά όσο και τεχνολογικά.

Για το σκοπό αυτό, έχει παραχωρηθεί κρατική γη συνολικής έκτασης 3000 τμ, ύστερα από Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο ημερομηνίας 14/12/2015 (Α/Α 21 της Η.Δ Πρόταση με Αρ. 1627Α/2015) στο χώρο Ενορία Τρυπιώτης Φύλλο 21/Σχέδιο 54.02.01 Τμήμα 25 Τεμάχιο 1303, το οποίο βρίσκεται μπροστά από διατηρητέο κτήριο του πρώην Υπουργείου Οικονομικών που εφάπτεται στη λεωφ. Λόρδου Βύρωνος. Η χωροθέτηση εγκρίθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίστηκε και η έγκριση του Δήμου Λευκωσίας για την προτεινόμενη ανάπτυξη.

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ακολουθώντας όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες, έχουν ετοιμάσει και καταθέσει στις 9 Φεβρουαρίου σχετικό σημείωμα (Project Concept Note) στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΕΠΣΑ), μέσω του οποίου θα καθοριστούν οι μετέπειτα ενέργειες προς υλοποίηση του έργου, του οποίου η αρχική εκτίμηση ανέρχεται στα €12.790.000, με χρονική περίοδο υλοποίησης 4 χρόνια (2018-2021).

Βάσει των ανωτέρω, η υλοποίηση του έργου και η ανέγερση ενός σύγχρονου και λειτουργικού κτηρίου θα συμβάλει καθοριστικά στους στόχους και την αποστολή της Κυπριακής Βιβλιοθήκης προς όφελος όλου ανεξαιρέτως του κοινωνικού συνόλου. Ταυτόχρονα, θα αποτελέσει επαρκή και αντιπροσωπευτική Στέγη για την έντυπη Ιστορία και τον Πολιτισμό της Κύπρου ο οποίος θα είναι προσβάσιμος και συνάμα πιο προσιτός σε όλους. Σημειώνεται επίσης ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θεωρεί την ανέγερση κτηρίου για στέγαση της Κυπριακής Βιβλιοθήκης ως σημαντικό έργο Εθνικής Πολιτιστικής Υποδομής, κατανοώντας το ρόλο που έχει να επιτελέσει η Κυπριακή (Εθνική) Βιβλιοθήκη.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων