Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.341

Απάντηση ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2017 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.341, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Κατασκευαστικά έργα στη Λεωφόρο Λάρνακος και το σχετικό σχέδιο διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων

Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Ο Μηχανικός του Έργου, αμέσως μετά την εντολή έναρξης, απέστειλε επιστολή στον Διευθυντή του Έργου ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2016, με την οποία ζητούσε όπως υποβληθεί το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας. Ο Διευθυντής του Έργου απέστειλε το σχετικό Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας στις 25 Ιανουαρίου 2016.

Ο Μηχανικός του Έργου στις 16 Μαρτίου 2016, απέστειλε δύο νέες επιστολές στον Διευθυντή του Έργου. Με την πρώτη, ζητούσε όπως υποβληθεί άμεσα το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων όπως προβλέπεται από τη σχετική Νομοθεσία και με τη δεύτερη, ζητούσε όπως προσκομιστούν άμεσα οι τίτλοι ιδιοκτησίας, οι υπογραφές των επηρεαζόμενων ιδιοκτητών και η έγκριση του Δημαρχείου Αγλαντζιάς για τα τεμάχια Φ/Σχεδίου 21.64.Ε1, Διαχωρισμός Δ2/2005 και Φ/Σχεδίου ΧΧ1.56.Ε2 τεμάχιο 380 στα οποία παρατηρήθηκε ότι εναποθέτονται υλικά. Σημειώνεται ότι τα δύο αυτά τεμάχια εφάπτονται του νέου Κοιμητηρίου Αγλαντζιάς και είναι αυτά που επισκέφθηκε ο Έντιμος Βουλευτής Λευκωσίας, κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου.

Ο Διευθυντής του Έργου με επιστολή του ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2016, απέστειλε το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων το οποίο και επισυνάπτεται. Όσον αφορά τις συγκαταθέσεις των επηρεαζόμενων ιδιοκτητών και την έγκριση από το Δημαρχείο Αγλαντζιάς για επανατοποθέτηση υλικών στα συγκεκριμένα τεμάχια, αυτά δεν αποστάληκαν. Σημειώνεται ότι στο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, υποβλήθηκε συμφωνία μεταξύ του Διευθυντή του Έργου και του κ. Ανδρέα Γ. Πίτσιακκου, ενοικιαστή του τεμαχίου με αρ. 380 για επανατοποθέτηση υλικών, όχι όμως και με τη σύμφωνο γνώμη του ιδιοκτήτη του τεμαχίου. Όσον αφορά τον διαχωρισμό οικοπέδων Δ2/2005, υποβλήθηκε συμφωνία μεταξύ του Διευθυντή του Έργου και της Εταιρίας Man Constructors Ltd, μία εκ των ιδιοκτητών του εν λόγω τεμαχίου, για επανατοποθέτηση υλικών.

Ο Μηχανικός του Έργου στις 30 Αυγούστου 2016, απέστειλε εκ νέου επιστολή στον Διευθυντή του Έργου με την οποία ζητούσε τις συγκαταθέσεις των ιδιοκτητών των τεμαχίων στα οποία εναποθέτονται υλικά, καθώς και την έγκριση του Δημαρχείου Αγλαντζιάς.

Μετά από τη μη ανταπόκριση του Διευθυντή του Έργου, ο Μηχανικός του Έργου με επιστολή του ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2016, ζήτησε όπως απομακρυνθούν άμεσα τα υλικά που έχει εναποθέσει στα συγκεκριμένα τεμάχια.

Στις 14 Νοεμβρίου 2016, ο Πρώτος Εκτελεστικός Μηχανικός του Τμήματος Δημοσίων Έργων επισκέφθηκε το εργοτάξιο στην παρουσία των ιδιοκτητών των τεμαχίων και ζήτησε από τον Διευθυντή του Έργου όπως προχωρήσει άμεσα με την απομάκρυνση των υλικών.

Ο Διευθυντής του Έργου μέχρι σήμερα έχει ήδη απομακρύνει μεγάλο μέρος των υλικών και προγραμματίζει να ολοκληρώσει την απομάκρυνσή τους μέχρι τα μέσα Μαρτίου 2017.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων