Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.340

Απάντηση ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2017 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.340, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

1. Σε ό,τι αφορά στα μη αδειούχα ταξί που δραστηριοποιούνται παράνομα στους αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου αναφέρεται ότι οι Επόπτες του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, σε συνεργασία με την Αστυνομία, διεξάγουν καθημερινά ελέγχους με στόχο τον εντοπισμό των πειρατών στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, όταν διαπιστώνεται ότι ιδιωτικά οχήματα μεταφέρουν παράνομα πελάτες. Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κάλεσε γραπτώς τους κατόχους των οχημάτων αυτών όπως σταματήσουν την παράνομη ενέργειά τους και τους ενημέρωσε ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους θα εξεταστεί η δυνατότητα ποινικής δίωξής τους.

Πρόσθετα, αναφέρεται ότι από τις 28 Νοεμβρίου, 2014 τέθηκε σε ισχύ το συνημμένο Διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο η μεταφορά επιβατών επί μισθώσει με όχημα που δεν είναι εφοδιασμένο με άδεια οδικής χρήσης ρυθμίζεται εξώδικα. Ωστόσο, για να εφαρμοστεί το Διάταγμα θα πρέπει οι Επόπτες του Τμήματος Οδικών Μεταφορών να εντοπίσουν τον παράνομο ιδιώτη τη στιγμή που πληρώνεται από τον “επιβάτη”. Συνεπώς, το φαινόμενο της μεταφοράς επιβατών με ιδιωτικά οχήματα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί λόγω της αδυναμίας στοιχειοθέτησης των καταγγελιών, αφού οι μεταφερόμενοι επιβάτες θα πρέπει να δώσουν σχετική μαρτυρία ότι για τη μεταφορά τους κατέβαλαν κόμιστρο.

2. Αναφορικά με τα ταξί από τις κατεχόμενες περιοχές, τα οποία πραγματοποιούν παράνομα δρομολόγια στις ελεύθερες περιοχές σημειώνεται ότι η ρύθμιση της μεταφοράς επιβατών από τις κατεχόμενες περιοχές με μη εγγεγραμμένα οχήματα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αλλά στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι, εφόσον τα εν λόγω οχήματα δεν είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο του Εφόρου Μηχανοκινήτων Οχημάτων, δεν μπορούν να τύχουν ελέγχου ούτε να καταγγελθούν από τους Επόπτες του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και την Αστυνομία.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

Απάντηση ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017 του Υπουργού Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.340, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

Σημείωση: Η απάντηση του υπουργού είναι άκρως απόρρητη.
 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων