Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.339

Απάντηση ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2017 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.339, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας ενημερώσω για τα ακόλουθα:

2. Το Σωματείο Κοινωνική Μέριμνα Αγίων Ομολογητών λειτουργεί δύο Βρεφοπαιδοκομικούς σταθμούς. Στις 14/12/2016 αρμόδιοι Λειτουργοί του Επαρχιακού Γραφείου Ευημερίας Λευκωσίας πραγματοποίησαν επισκέψεις και στους δύο σταθμούς όπου διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

α) Στον Α΄ Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό, επιθεωρήθηκαν όλοι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι του και δεν εντοπίστηκαν ρωγμές στην τοιχοποιία. Πληροφοριακά αναφέρεται ότι για το κτίριο εξασφαλίστηκε πιστοποιητικό καταλληλότητας από το Τμήμα Δημοσίων Έργων στις 30/9/2016.

β) Όσον αφορά το Β΄ Βρεφοκομικό σταθμό, επιθεωρήθηκαν όλοι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι του. Διαπιστώθηκε να υπάρχει μια ρωγμή στον εξωτερικό τοίχο προς την πλευρά της αυλής, ο οποίος ενώνει το Β΄ Βρεφοκομικό σταθμό με το δημόσιο νηπιαγωγείο.

3. Το διευθύνον πρόσωπο του Α΄ Βρεφοπαιδοκομικού σταθμού, ανέφερε ότι επειδή το κτίριο στο οποίο λειτουργεί ο Β΄ Βρεφοκομικός σταθμός έχει ανεγερθεί κοντά σε ποταμό, τα θεμέλιά του βρίσκονται σε υπόγεια νερά και το γεγονός αυτό δημιουργεί συνεχώς προβλήματα. Ανέφερε επίσης ότι πριν 7 περίπου χρόνια, δαπανήθηκε σημαντικό ποσό για βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, αλλά εξακολουθούν να δημιουργούνται συνεχώς προβλήματα. Το μέρος του κτιρίου στο οποίο λειτουργεί ο Β΄ Βρεφοκομικός σταθμός, συντηρείται συνεχώς για αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας από το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει εξασφαλιστεί στις 30/9/2016.

4. Πληροφοριακά αναφέρεται ότι η γη στην οποία έχουν ανεγερθεί και οι δύο Βρεφοπαιδοκομικοί σταθμοί είναι κρατική γη και έχει παραχωρηθεί στο Σωματείο Κοινωνική Μέριμνα Αγίων Ομολογητών προ δεκαετιών.

5. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας επιθεωρούν τακτικά τόσο τους αναφερόμενους σταθμούς που λειτουργεί το Σωματείο Κοινωνική Μέριμνα Αγίων Ομολογητών, όσο και όλους τους υπόλοιπους Σταθμούς, με σκοπό τη διασφάλιση των ελάχιστων επιπέδων λειτουργίας τους και τη συμμόρφωσή τους με τις πρόνοιες των σχετικών νομοθεσιών.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων