Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.337

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2017 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.337, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Ρύπανση της Θάλασσας-Περιοχή Διυλιστηρίων Δεκέλειας

Αναφέρομαι στην ερώτηση του βουλευτή κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου με Αρ. 23.06.011.1.337 και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Στις 19/12/2016 πραγματοποιήθηκε επιτόπια επιθεώρηση από επιθεωρητές του Τμήματος Περιβάλλοντος στην περιοχή των διυλιστηρίων στη Δεκέλεια με συντεταγμένες 34° 58' 49.2" Ν και 33° 44' 54.4" Ε. Διαπιστώθηκε ότι ο αγωγός ο οποίος καταλήγει στη θάλασσα είναι ο αγωγός συλλογής όμβριων υδάτων του Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού Δεκέλειας.

Ο Σταθμός διαθέτει δίκτυο συλλογής όμβριων υδάτων. Τα συλλεγόμενα όμβρια οδηγούνται σε κατάλληλο σύστημα επεξεργασίας το οποίο περιλαμβάνει ελαιοδιαχωρισμό και καθίζηση και στην συνέχεια, μέσω του συγκεκριμένου αγωγού, καταλήγουν στην θάλασσα, σύμφωνα με τους όρους της Άδειας Απόρριψης Αποβλήτων που έχει χορηγηθεί στο Φορέα Εκμετάλλευσης.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος διεξάγει επιθεωρήσεις στον Σταθμό, βάσει προγράμματος επιθεωρήσεων όπως προβλέπεται από το άρθρο 35 του περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμου του 2013 για έλεγχο της συμμόρφωσης όλων των όρων της Άδειας Απόρριψης Αποβλήτων που έχει χορηγηθεί στο Φορέα Εκμετάλλευσης.

Τονίζεται ότι εντός του 2016 πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση στον Ηλεκτροπαραγωγικό Σταθμό Δεκέλειας όπου και διαπιστώσαμε πλήρη συμμόρφωση με τους όρους της Άδειας Απόρριψης Αποβλήτων. Με την ευκαιρία σας διαβιβάζω τους θερμούς μου χαιρετισμούς.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων