Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.320

Απάντηση ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2016 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.320, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σε σχέση με την πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου σας πληροφορώ τα εξής:

Στην περιοχή Ευρέτου λειτουργεί λατομείο από το 1995, το οποίο διαθέτει τόσο πολεοδομική άδεια όσο και προνόμιο λατομείου.

Το εν λόγω λατομείο παράγει (χαβάρα) κυρίως για χρήση σε επιχωματώσεις και παρακολουθείται από την Υπηρεσία Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε τακτική βάση.

Από τις επιθεωρήσεις που διενεργούνται και τις πληροφορίες που υπάρχουν, φαίνεται ότι πρόσφατα δεν έχουν διεξαχθεί λατομικές εργασίες κατά τη νυχτερινή περίοδο. Σημειώνεται περαιτέρω ότι η νυκτερινή εργασία στα μεταλλεία/λατομεία δεν απαγορεύεται, νοουμένου ότι διεξάγεται με ασφάλεια και χωρίς οχλήσεις.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων