Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.319

Απάντηση ημερομηνίας 11 Απριλίου 2017 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.319, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Μπάζωμα ποταμού στην Κισσόνεργα

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα σε σχέση με την ερώτηση του βουλευτή κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Από την επιτόπια έρευνα δεν διαφάνηκε να υπάρχει οποιοδήποτε μπάζωμα στο εν λόγω αργάκι από υπαιτιότητα του Κ.Σ. Κισσόνεργας. Επέμβαση και αλλοίωση της κοίτης του αργακιού εντοπίζεται στο τεμάχιο του παραπονούμενου όπου ο ίδιος ισοπέδωσε μέρος του για την κατασκευή θερμοκηπίου και ράμπας για πρόσβαση σε αυτό.

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων θα πάρει τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση της φυσικής κοίτης του αργακιού.

Με την ευκαιρία σας διαβιβάζω τους θερμούς μου χαιρετισμούς.»

Απάντηση ημερομηνίας 3 Μαΐου 2017 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.319, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην Ερώτηση, που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου και αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή σας με ημερ. 18.11.2016 και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

2. Σύμφωνα με σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με ημερ. 10.10.2013, οι περί Δήμων και Κοινοτήτων Νόμοι περιλαμβάνουν ρητή αναφορά στην υποχρέωση των Δήμων και των Κοινοτήτων για εξάλειψη και μετακίνηση οποιασδήποτε ακαθαρσίας ή απορριμμάτων από οποιοδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, αν και είναι το αρμόδιο Τμήμα βάσει των περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμων του 2010 έως 2016 για την προστασία των υδατορεμάτων και την λήψη μέτρων κατά των παραβατών, δεν είναι αρμόδιο για την καθαριότητα των υδατορεμάτων ή της κοίτης ή όχθης ή τοίχου του υδατορέματος.

3. Στα πλαίσια αυτά, αρμόδιος Λειτουργός της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Κισσόνεργας για συμμόρφωση, σύμφωνα με το άρθρο 82(στ) του περί Κοινοτήτων Νόμου, ο οποίος και επέδειξε πνεύμα συνεργασίας για καθαρισμό του υπό αναφορά ποταμού.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων