Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.318

Απάντηση ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2016 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.318, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Προσφορά προγράμματος ειδικής μονάδας για παιδιά με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες στα Θερινά Δημόσια Σχολεία (Θ.Δ.Σ.)

Αναφέρομαι στη σχετική με το πιο πάνω θέμα ερώτησή σας, με αρ. φακέλου 23.06.011.01.318, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

α) Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα παιδιών με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες και, ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Θ.Δ.Σ. έγιναν δεκτές όλες οι αιτήσεις της συγκεκριμένης ομάδας παιδιών για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επιπλέον, για σκοπούς διευκόλυνσης της συμμετοχής τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, προχώρησε σε συνεργασία με τις επηρεαζόμενες Σχολικές Εφορείες, στην εργοδότηση σχολικών βοηθών/συνοδών για όλα τα παιδιά των οποίων οι ανάγκες εξυπηρετούνταν από σχολικό βοηθό/συνοδό και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

β) Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο λειτούργησε για δύο συνεχόμενες σχολικές χρονιές, έτυχε σοβαρής αξιολόγησης από το Γραφείο Θερινών Δημόσιων Σχολείων, αφού λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις όλων όσων συμμετείχαν σε αυτό (υπεύθυνων Ε.Δ.Ε. των Θ.Δ.Σ., εκπαιδευτικών, γονέων και παιδιών). Στόχος της αξιολόγησης είναι η μελλοντική βελτίωση του προγράμματος στο μέγιστο δυνατό βαθμό και σε όλες τις πτυχές που το διέπουν, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων που αφορούν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων