Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.309

 

Απάντηση ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2017 του Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμπορίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.309, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη
 

«Η απάντηση από το αρμόδιο Τμήμα, δηλαδή τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας στα ερωτήματα που εγείρoνται είναι η ακόλουθη:

2. Με την επιστροφή της Λογοθεραπεύτριας στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, το πρόβλημα έχει εκλείψει.

3. Σημειώνεται ότι, για τη συγκεκριμένη ομάδα επαγγελματιών Υγείας δεν υπάρχει σχετική έγκριση για αντικατάσταση μακροχρόνιων αδειών ασθενείας ή και μητρότητας. Κατά την περίοδο απουσίας προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου με άδεια ασθενείας ή και μητρότητας, η κάλυψη των περιστατικών γίνεται από προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

4. Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων παραμένω στη διάθεσή σας.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων