Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.308

Απάντηση ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.308, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Μονάδα Αφαλάτωσης Δεκέλειας

Η μονάδα αφαλάτωσης Δεκέλειας, άρχισε τη λειτουργία της το 1997, ανακαινίστηκε το 2008 και επεκτάθηκε το 2009. Κατά τη λειτουργία της μονάδας απορρίπτεται στη θάλασσα, μέσω αγωγού επιστροφής, άλμη, αλατότητας περίπου διπλάσιας αυτής του θαλασσινού νερού. Ο αγωγός απόρριψης άλμης εγκαταστάθηκε με την αρχική Σύμβαση και επεκτάθηκε με την ανακαίνιση το 2005.

Μέσα στα πλαίσια της εκτέλεσης του αρχικού έργου, διενεργήθηκε σχετική Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), η οποία εξέτασε και τις επιπτώσεις από την απόρριψη άλμης. Η συγκεκριμένη ΜΕΕΠ περιλήφθηκε στα Έγγραφα της ανακαίνισης της Μονάδας (2005) και οι πρόνοιες της ακολουθήθηκαν κατά την κατασκευή και ανακαίνιση και εφαρμόζονται μέχρι σήμερα κατά τη λειτουργία.

Πρόσθετα των πιο πάνω, το ΤΑΥ διενέργησε το 2010 ξεχωριστή Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη Σχεδίου Αφαλατώσεων, η οποία διεξήχθη για όλες τις Μονάδες Αφαλάτωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Μονάδας Αφαλάτωσης Δεκέλειας. Από τη Μελέτη αυτή δεν προκύπτει οτιδήποτε αρνητικό σε σχέση με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία της Μονάδας Αφαλάτωσης Δεκέλειας.

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ), εφαρμόζει από το 2008 πρόγραμμα παρακολούθησης των λιβαδιών Ποσειδώνιας γύρω από τις αφαλατώσεις Λάρνακας και Δεκέλειας. Με βάση τα αποτελέσματα του προγράμματος αυτού, ο επηρεασμός των λιβαδιών Ποσειδώνιας από την αυξημένη αλατότητα, λόγω της απόρριψης της άλμης, περιορίζεται σε απόσταση γύρω στα 100 μέτρα μακριά από το σημείο απόρριψης της άλμης από τον υποθαλάσσιο αγωγό της μονάδας αφαλάτωσης Δεκέλειας. Ως εκ τούτου, η επίδραση της άλμης πάνω στο θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής, αποδεικνύεται και εμπράκτως ότι είναι περιορισμένης έκτασης και οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι τοπικές.

Πέραν από την προαναφερόμενη περιοχή επηρεασμού, δεν έχει παρατηρηθεί οποιαδήποτε επίδραση στη θαλάσσια βιοποικιλότητα λόγω της απόρριψης της άλμης.

Κατά την εκπόνηση των ΜΕΕΠ έχουν εξεταστεί και οι επιπτώσεις σε κοινότητες της περιοχής, από τις οποίες φαίνεται να μην προέκυψε οτιδήποτε αρνητικό που να έχρηζε ανάγκης για λήψη απόψεων ή διαβούλευση.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων