Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.307

Απάντηση ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2017 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.307 ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφορικά με την πιο πάνω ερώτηση, θα ήθελα να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων σε συνεργασία με τους συμβούλους που έχουν προσληφθεί για το έργο της ενιαίας ανάπτυξης του Λιμανιού και Μαρίνας Λάρνακας, έχει προχωρήσει στην ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη του Λιμανιού και της Μαρίνας καθώς και του περιβάλλοντος χώρου, η οποία απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους επενδυτές. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους θα πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής, θα κληθούν να υποβάλουν την δική τους πρόταση σχετικά με την ανάπτυξη του Λιμανιού και της Μαρίνας, κάτω από ένα βιώσιμο σχεδιασμό. Στόχος είναι το Λιμάνι να αναπτυχθεί κατά κύριο λόγο ως τουριστικό με επιβατική κίνηση, ενώ θα συνεχίσει να εξυπηρετεί το τοπικό φορτίο.

Σημειώνεται ότι σε σχέση με την εφαρμογή του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμο του 2005 Ν. 102(Ι)/2005, ο Επενδυτής θα έχει την υποχρέωση να εφαρμόσει όλους τους νόμους και διαδικασίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, στα πλαίσια των Συμβάσεων που θα υπογράψει μαζί με το Υπουργείο και να εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες για να μπορεί να επενδύσει και να αναπτύξει στην περιοχή και να λειτουργεί τόσο το Λιμάνι όσο και την Μαρίνα Λάρνακας.

Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση διενεργεί, μέσω εξειδικευμένων μελετών, σχετική έρευνα που να αποτιμά την υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με τα περιβαλλοντικά δεδομένα και να αναδεικνύει ποιες από τις δραστηριότητες του Λιμανιού και της Μαρίνας πιθανώς να μην είναι συμβατές με τον περιβάλλοντα χώρο (πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης) και τις μελλοντικές πιθανές χρήσεις του έργου (ανάπτυξη επιβατικής/τουριστικής κίνησης στο λιμάνι, ανάπτυξη μαρίνας και ανάπτυξη περιβάλλοντος χώρου).»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων