Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.260

Απάντηση ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2017 του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.260, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

«Σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση σάς πληροφορώ ότι στις 26/9/2013 η Αστυνομία προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για την αγορά υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (φωνής και δεδομένων) για κάλυψη των αναγκών των μελών της που είναι κάτοχοι υπηρεσιακών καρτών κινητής τηλεφωνίας.

2. Όπως πληροφορηθήκαμε από την Αστυνομία στις 7/11/2013, ημερομηνία υποβολής των προσφορών, υποβλήθηκαν τρεις προσφορές από την PRIMETEL-PLC, CYTA και ΜΤΝ CYPRUS LTD, οι οποίες είναι οι μόνες εταιρείες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας με σχετική άδεια. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αστυνομία ανέθεσε την προσφορά για παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην εταιρεία ΜΤΝ CYPRUS LTD, λόγω χαμηλότερης προσφοράς. Η διάρκεια της σύμβασης είναι τριετής και λήγει στις 5/3/2017. Οι τεχνικές και γενικές απαιτήσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας περιλαμβάνονται στους όρους της σύμβασης.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων