Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.245

Απάντηση ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2017 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.245, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας υποβάλλω τα ακόλουθα με βάση και τη συνεισφορά του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ):

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΚΟΑ αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη επικαιροποίησης της κείμενης Νομοθεσίας, με απόφασή του ημερ. 26/07/2016, έχει προβεί στη σύσταση «Επιτροπής Νομικών» με προεδρεύοντα τον Πρόεδρο του Οργανισμού.

2. Στα πλαίσια των πιο πάνω, έχει ήδη αρχίσει η μελέτη προηγμένων αθλητικών νομοθεσιών που ισχύουν σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Αναμένεται ότι η εν λόγω μελέτη και επεξεργασία θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017 και οι εισηγήσεις που απορρέουν θα παραπεμφθούν σε δημόσια διαβούλευση.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων