Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.232

Απάντηση ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2016 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.232, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (άρθρο 31) επίδομα ανεργίας καταβάλλεται σε ασφαλισμένους, μισθωτούς που ικανοποιούν τις σχετικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις και είναι άνεργοι, ικανοί και διαθέσιμοι για εργασία.

2. Για να επιβεβαιωθεί ότι ισχύουν τα πιο πάνω, ο αιτητής θα πρέπει να παρουσιάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να υπογράφει στο Μητρώο Ανέργων. Με κάθε υπογραφή στο Μητρώο Ανέργων πιστοποιείται η ανεργία για την περίοδο που μεσολαβεί μεταξύ της προηγούμενης υπογραφής και της τελευταίας υπογραφής.

3. Με βάση τα πιο πάνω, για να καταστεί δυνατή η εξέταση πρώτης αίτησης ανεργίας ασφαλισμένου θα πρέπει αυτός να παρουσιαστεί στο Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να υπογράψει δύο φορές. Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης υπογραφής έχει καθοριστεί να μεσολαβεί διάστημα περίπου τεσσάρων εβδομάδων, ενώ μετά την δεύτερη υπογραφή μεσολαβεί διάστημα έξι εβδομάδων. Οι αιτήσεις εξετάζονται κατά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία πρώτης υπογραφής.

4. Η συγκεκριμένη κατηγορία ανέργων στην οποία αναφέρεται η ερώτηση του κ. Χατζηγιάννη εγγράφεται στο Μητρώο Ανέργων στις αρχές Νοεμβρίου, μήνα που ο αριθμός των πρώτων αιτήσεων είναι πέραν του τετραπλασίου των φυσιολογικών μηνών. Ενδεικτικά σας αναφέρεται ότι τον Μάρτιο 2015 υποβλήθηκαν 2 799 αιτήσεις, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2015 που υποβλήθηκαν 11 692.

5. Για το περασμένο έτος, οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν την πρώτη εβδομάδα Νοεμβρίου 2015 που αφορούν τους υπαλλήλους της τουριστικής βιομηχανίας της επαρχίας Αμμοχώστου εξετάστηκαν την περίοδο 15/12/2015-8/1/2016.

6. Όσον αφορά τις επόμενες πληρωμές, αυτές πραγματοποιήθηκαν με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή σε χρονικό περιθώριο δεκαπέντε ημερών μέχρι ενός μήνα και δέκα ημερών μετά την υπογραφή.

7. Με βάση τη διαδικασία που ακολουθείται οι υποθέσεις όλων των αιτητών επιδόματος ανεργίας εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας (ημερομηνία υποβολής αίτησης/υπογραφής και σειρά Αρ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και η πληρωμή γίνεται άμεσα.

8. Όπως διαφαίνεται και από τις ημερομηνίες που καταγράφονται στην επιστολή αυτή, σε σχέση με παλαιότερα έτη κατά τα οποία ο χρόνος εξέτασης πρώτων αιτήσεων ήταν δυνατό να υπερβαίνει τους τρεις μήνες, κατά τα έτη 2015 και 2016 παρατηρείται σημαντική επίσπευση της εξέτασης, με τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω. Ο χρόνος καταβολής του επιδόματος ανεργίας για τις εγγραφές Νοεμβρίου 2016, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αιτήσεων που θα υποβληθούν το συγκεκριμένο μήνα.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων