Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.230

Απάντηση ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2016 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.230, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Καθορισμός του μισθώματος και το καθεστώς που διέπει τον καθορισμό του καθώς και τη χρονική διάρκεια των Συμβάσεων Μίσθωσης, βιομηχανικών οικοπέδων στις Βιομηχανικές Περιοχές

Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αριθμό Ερ. 23.06.011.01.230 και ημερομηνία 12 Οκτωβρίου, 2016 σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και σας πληροφορώ τα ακόλουθα σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα ερωτήματα που παρατίθενται σ αυτή:

1. Τρόπος υπολογισμού του ετήσιου μισθώματος στις κυβερνητικές περιοχές. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 10 των Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) Κανονισμών του 1990 (Κ.Δ.Π. 164/90) το ύψος του αρχικού μισθώματος κάθε Βιομηχανικής Περιοχής καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ανάλογα με τα υφιστάμενα έργα υποδομής. Ακολούθως το μίσθωμα αυτό αναθεωρείται αφού παρέλθουν τα πρώτα εφτά χρόνια, και στην συνέχεια αναθεωρείται κάθε πέντε χρόνια ανάλογα με την αύξηση ή μείωση του τιμαριθμικού δείκτη, όπως αυτός εξάγεται από την Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Ύψος ετήσιου μισθώματος ανά βιομηχανική περιοχή. Ως βάση υπολογισμού των ενοικίων των Βιομηχανικών Περιοχών λαμβάνεται υπόψη ετήσια απόδοση της τάξης του 9% πάνω στο σύνολο της δαπάνης που απαιτήθηκε για την κατασκευή των έργων υποδομής και 7% πάνω στο ύψος των αποζημιώσεων απαλλοτριώσεων περιλαμβανομένης και της αξίας τυχόν κρατικής γης που χρησιμοποιήθηκε για την ίδρυση της Βιομηχανικής Περιοχής. Δηλαδή ο καθορισμός του ενοικίου κάθε Βιομηχανικής Περιοχής εξαρτάται από την συνολική δαπάνη που πραγματοποίησε η Κυβέρνηση για την ίδρυσή της, καθορίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο και ισχύει για όλα τα τεμάχια της Βιομηχανικής Περιοχής.

                   3. Χρονική διάρκεια των Συμβάσεων Μίσθωσης σε κυβερνητικές βιομηχανικές περιοχές. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 3(2) των Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της                   Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) Κανονισμών του 1990 (Κ.Δ.Π. 164/90) η εκμίσθωση των βιομηχανικών τεμαχίων                   γίνεται για περίοδο 33 χρόνων με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη δύο περιόδους των 33 χρόνων, δηλαδή συνολικά 99 χρόνια.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων