Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.226

Απάντηση ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2016 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.226, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 2006, η χρήση γριγρί απαγορεύεται εντός 300 μέτρων από την ακτή ή εντός αποστάσεως από την ακτή μέχρι την ισοβαθή των 50 μέτρων, στην περίπτωση που το βάθος αυτό συναντάται σε μικρότερη απόσταση από την ακτή.

Σημειώνεται ότι πέραν της πρόνοιας αυτής τα 2 αδειοδοτημένα γριγρί υπόκεινται και στους όρους αλιείας (επισυνάπτονται), οι οποίοι μεταξύ άλλων απαγορεύουν την αλιεία με γριγρί από την ακτή μέχρι την ισοβαθή των 50 μέτρων, ανεξαρτήτως της αποστάσεως από την ακτή.

Οποιαδήποτε αλλαγή στο ελάχιστο επιτρεπόμενο βάθος στους όρους αλιείας σε καμία περίπτωση δεν έρχεται σε αντίθεση με τον Κανονισμό, αφού θα αφορά μόνο περιοχές με απόσταση από την ακτή πέραν των 300 μέτρων ή πέραν της ισοβαθούς των 50 μέτρων, στην περίπτωση που το βάθος αυτό συναντάται πλησιέστερα των 300 μέτρων από την ακτή.

Με την ευκαιρία αυτή σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων