Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.199

Απάντηση ημερομηνίας 10 Μαΐου 2017 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.199, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Δρόμος Πρόσβασης προς τη Μονάδα Αφαλάτωσης Λεμεσού (Επισκοπής)

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα εξής:

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης του ενδεχόμενου κατασκευής και ασφαλτόστρωσης του αναφερόμενου δρόμου, αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί η απαιτούμενη δαπάνη.

Για σκοπούς προσδιορισμού του ύψους της απαιτούμενης δαπάνης, ζητήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2016 από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, προκαταρκτικός σχεδιασμός και κοστολόγηση της εργασίας που ακόμη εκκρεμεί. Με τη λήψη των απαιτούμενων στοιχείων από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, θα ακολουθήσει διαβούλευση με τον εργολάβο και την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, έτσι ώστε να καθοριστεί η οικονομική συμβολή της κάθε πλευράς στην υλοποίηση της αναφερόμενης εργασίας.

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να σας διαβιβάσω τους θερμούς μου χαιρετισμούς και να σας διαβεβαιώσω ότι θα βρίσκομαι πάντα στη διάθεσή σας.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων