Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.196

Απάντηση ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.196, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

«Σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Μέσα στο πλαίσιο της Συμφωνίας που έχει συνάψει η Κυπριακή Δημοκρατία με την εταιρεία Hermes Airports Ltd (“Hermes”), με ημερομηνία 18 Οκτωβρίου 2016, οι υπηρεσίες παροχής ασφάλειας αερολιμένων μεταφέρονται από την Αστυνομία, σε ιδιωτικό φορέα. Ταυτόχρονα η Hermes αναλαμβάνει την αρμοδιότητα για την επιλογή, με βάση τις πρόνοιες του Παραρτήματος 17 του ICAO, των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 300/2008, της Εθνικής Νομοθεσίας, καθώς και των ισχυόντων κανονισμών του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, κατάλληλου παροχέα υπηρεσιών αεροπορικής ασφάλειας αερολιμένων.

Το κόστος παροχής των πιο πάνω υπηρεσιών θα γίνει γνωστό μετά το πέρας της διαδικασίας προσφοροδότησης που διεξάγεται στο παρόν στάδιο, σύμφωνα με τις πρόνοιες της προαναφερθείσας Συμφωνίας.

Σε περίπτωση που το κόστος που θα προκύψει είναι τέτοιο που τα τέλη για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται από τους επιβάτες των αερολιμένων, είναι μεγαλύτερα από τα υφιστάμενα τέλη, τότε το επιπλέον κόστος από την ημερομηνία εφαρμογής της συμφωνίας, μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2018, θα αφαιρείται από το Μεταβλητό Τέλος Παραχώρησης που καταβάλλει η Hermes στην Δημοκρατία με βάση τη Συμφωνία Παραχώρησης, έτσι ώστε να μην υπάρχει αύξηση των υφιστάμενων τελών προς τους επιβάτες.

Σε περίπτωση που το κόστος θα είναι μικρότερο από τα υφιστάμενα τέλη, τότε το ποσό της διαφοράς που θα προκύψει θα αξιοποιείται για την αγορά εξοπλισμού ασφάλειας των αερολιμένων.

Από την 1.1.2019 και μετά, το τέλος για την παροχή υπηρεσιών αεροπορικής ασφάλειας θα υπολογίζεται με βάση το μηχανισμό που συμφωνήθηκε και θα αυξομειώνεται ανάλογα, σε ετήσια βάση, ώστε να καλύπτεται το κόστος για τη παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών και το οποίο θα καταβάλλεται από τους επιβάτες των αερολιμένων.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων