Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.157

Απάντηση ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2016 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.157, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι, στην επιστολή σας με αρ. φακ. Ερ. 23.06.011.01.157, ημερομηνίας 21.9.16, σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

1. Είναι γεγονός ότι καταγράφεται καθυστέρηση στην κατάθεση του σχετικού εναρμονιστικού νομοσχεδίου, λόγω άλλων παράλληλων εναρμονιστικών νομοθετικών προτεραιοτήτων του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας (TEN). Παρόλο που δεν τίθεται θέμα παρέκκλισης από τις πρόνοιες της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ, εντούτοις διαφάνηκε, μεταξύ άλλων, ως πρώτιστη αντικειμενική δυσκολία ο καθορισμός των θεσμικών οργάνων της Δημοκρατίας που θα είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της Οδηγίας. Διαφαίνεται ότι η εφαρμογή της θα είναι πολυεπίπεδη: Θα γίνεται από τεχνοκρατικό όργανο δηλ. την Επιτροπή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων/ΤΕΝ, εξαμελή Διυπουργική Επιτροπή και το Υπουργικό Συμβούλιο.

2. Ειδικότερα, κατόπιν συλλογής στοιχείων για τον τρόπο εναρμόνισης και εφαρμογής της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ, από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ουαλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Πορτογαλία), το TEN σύνταξε τον Ιούλιο του 2016 ένα πρώτο προσχέδιο εναρμονιστικού νομοσχεδίου (πρόσφατες πληροφορίες αναφέρουν ότι 9 κράτη μέλη της EE δεν έχουν ακόμη εναρμονιστεί με τη σχετική Οδηγία).

3. Στην παρούσα φάση, γίνεται η σχετική δημόσια διαβούλευση. Ένα πρώτο προσχέδιο νομοσχεδίου αποστάλθηκε την 1η Αυγούστου 2016 στις άμεσα εμπλεκόμενες βασικές κρατικές Υπηρεσίες, οι οποίες ακολούθως προσήλθαν σε δύο προκαταρκτικές συσκέψεις για άτυπη διαβούλευση/ανταλλαγή απόψεων και από κοινού προβληματισμό που πραγματοποιήθηκαν στο TEN (στις 7 και 19 Σεπτεμβρίου 2016).

4. Οι βελτιώσεις που προέκυψαν από τις δύο συσκέψεις ενσωματώθηκαν και αποστάλθηκαν στις 4 Οκτωβρίου 2016 σε όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες (Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Άμυνας, Αρχή Λιμένων Κύπρου, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (Υπηρεσία Ενέργειας, Υπηρεσία Υδρογονανθράκων, Μονάδα Ανάπτυξης Ναυτικού Τουρισμού), Τμήμα Δημοσίων Έργων, Τμήμα Αρχαιοτήτων, Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης) για τελικές απόψεις μέχρι και τις 5 Νοεμβρίου 2016.

5. Παράλληλα της διαβούλευσης με τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες διενεργείται διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως για παράδειγμα μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, επαγγελματικούς συνδέσμους και άλλα οργανωμένα σύνολα, και το ευρύ κοινό. Το νομοσχέδιο αναρτήθηκε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του TEN για μελέτη και υποβολή απόψεων. Η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με το νομοσχέδιο έγινε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6. Η δημόσια διαβούλευση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 5 Νοεμβρίου 2016.

7. Το υπό ετοιμασία νομοσχέδιο μεταφέρει μεταξύ άλλων τις πρόνοιες της Οδηγίας και συγκεκριμένα το άρθρο 9(1) που προβλέπει όπως η Αρμόδια Αρχή θεσπίσει μέσα δημόσιας συμμετοχής για πληροφόρηση και διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους, αρχές και κοινό, σε πρώιμο στάδιο, κατά την ανάπτυξη του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου.

8. Σημειώνεται ότι, αφού ολοκληρωθεί το χρονοδιάγραμμα της 5ης Νοεμβρίου 2016, το TEN θα αποστείλει το προσχέδιο του νομοσχεδίου στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για τον απαραίτητο νομοτεχνικό έλεγχο. Ακολούθως αναμένεται να κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων