Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.144

Απάντηση ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2017 του Υπουργού Άμυνας κ. Χριστόφορου Φωκαΐδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.144, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην ερώτηση 23.06.011.01.144, του Βουλευτή κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη και σας πληροφορώ τα παρακάτω:

2. Με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 832 και ημερομηνία 9 Σεπτεμβρίου 2016, η πλήρης στρατιωτική θητεία μειώνεται για όσους κατατάγηκαν με τη 2015Α ΕΣΣΟ (Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών) σε 22 μήνες, με τη 2015Β ΕΣΣΟ σε 18 μήνες και με τη 2016Α και 2016Β ΕΣΣΟ σε 14 μήνες.

3. Η πλήρης στρατιωτική θητεία, όσων ανήκουν σε κλάσεις οι οποίες έχουν ήδη κληθεί, και οι οποίοι δεν υπηρετούν στη Δύναμη κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης, η οποία είναι η 9η Σεπτεμβρίου 2016, μειώνεται σε 14 μήνες, εφόσον καταταγούν για εκπλήρωση ή επανακαταταγούν για συμπλήρωση της υποχρέωσης θητείας τους στη Δύναμη μέχρι το μήνα Ιούλιο του έτους 2019 συμπεριλαμβανομένου, διαφορετικά θα υπέχουν υποχρέωση θητείας δεκαοχτώ μηνών. Της συγκεκριμένης μείωσης θητείας δεν δικαιούνται όσοι υπηρετούσαν στην Εθνική Φρουρά κατά τη 13η Ιουνίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016», που περιλάμβανε τη σχετική πρόνοια, και οι οποίοι υπέχουν υποχρέωση θητείας ανάλογα με την ΕΣΣΟ κατάταξής τους.

Για σκοπούς υπολογισμού της διάρκειας θητείας, την οποία θα υπέχει επανακαταγής στρατεύσιμος, θα αφαιρείται ο χρόνος που έχει υπηρετήσει πριν την προσωρινή απόλυσή του.

4. Για δική σας ευκολία διαβιβάζεται συνημμένα αντίγραφο της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, Παράρτημα Τέταρτο, Μέρος I, Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου και ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2016, που αφορά στις σχετικές τροποποιήσεις για τη διάρκεια θητείας.

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση. »

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων