Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.135

Απάντηση ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2016 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.135, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας με ημερομηνία 14/9/2016, αναφορικά με το πιο πάνω ερώτημα και σας ενημερώνω ότι μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 71 Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κτίρια που ανήκουν σε κεντρικές κυβερνητικές αρχές σε σύνολο 179 κτιρίων.

Σημειώνεται ότι τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για τα κτίρια των κεντρικών κυβερνητικών αρχών εκδίδονται από Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες μετά από διαδικασία προσφορών που προκηρύσσει το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Τον Οκτώβρη του 2016 αναμένεται να εκδοθούν άλλα 22 Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, καθώς ολοκληρώνεται ακόμα ένας διαγωνισμός που έχει προκηρύξει το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Όσον αφορά τα κτίρια που ενοικιάζονται από κυβερνητικές αρχές, με βάση τα στοιχεία που έχει στην διάθεσή της η Υπηρεσίας Ενέργειας, έχουν εκδοθεί Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για 19 κτίρια, ενώ το σύνολο των ενοικιαζομένων κτιρίων είναι περίπου 400.

Με επιστολές προς διάφορα κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες το Υπουργείο έχει ενημερώσει για την υποχρέωση ανάρτησης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε περίοπτη από το κοινό θέση, σε κτίρια συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας άνω των πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων και τα οποία επισκέπτεται το κοινό. Σχετική επιστολή έχει σταλεί και για το κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομηνία 22 Φεβρουαρίου 2016.

Επιπλέον, έχουν διεξαχθεί 19 επιθεωρήσεις σε υφιστάμενα κτίρια του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία έχουν συνολική ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 500τ.μ. και δέχονται επισκέψεις από το κοινό, για να διαπιστωθεί εάν έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και εάν αυτό βρίσκεται αναρτημένο σε περίοπτη από το κοινό θέση. Κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων αυτών έχουν διαπιστωθεί 10 περιπτώσεις μη ανάρτησης του Πιστοποιητικού και έγιναν υποδείξεις για συμμόρφωση.

Επισυνάπτεται κατάλογος με τα κτίρια των κεντρικών κυβερνητικών αρχών για τα οποία έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων