Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.125

Απάντηση ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2017 του Υπουργού Άμυνας κ. Χριστόφορου Φωκαΐδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.125, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σχετικά με ερώτηση του Βουλευτή κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου σας πληροφορώ τα παρακάτω:

2. Με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 832 και ημερομηνία 9 Σεπτεμβρίου 2016, η πλήρης στρατιωτική θητεία μειώνεται για όσους κατατάγηκαν με τη 2015Α ΕΣΣΟ (Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών) σε 22 μήνες, με τη 2015Β ΕΣΣΟ σε 18 μήνες και με τη 2016Α και 2016Β ΕΣΣΟ σε 14 μήνες.

3. Το θέμα μείωσης της διάρκειας της εναλλακτικής θητείας έχει ρυθμιστεί με τρόπο αναλογικό σε σχέση με τη μείωση της πλήρους (24μηνης) στρατιωτικής θητείας.

4. Πιο συγκεκριμένα για την κατηγορία των προσώπων που αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης και υπηρετούν εναλλακτική κοινωνική θητεία και κατατάγηκαν με τις 2016Α και 2016Β ΕΣΣΟ και όσων θα καταταχθούν με τις επόμενες ΕΣΣΟ, η προσαύξηση που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου (48) μειώνεται ως ακολούθως:

(α) Πέντε (5) μήνες, αντί για εννέα (9) μήνες πού ίσχυε μέχρι σήμερα, εάν θα εκπλήρωναν πλήρη στρατιωτική θητεία

(β) Τέσσερις (4) μήνες, εάν θα εκπλήρωναν στρατιωτική θητεία έξι (6) μηνών και βραχύτερη της πλήρους θητείας

(γ) Τρεις (3) μήνες, εάν θα εκπλήρωναν στρατιωτική θητεία βραχύτερη των έξι (6) μηνών.

              5. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία/διευκρίνιση χρειαστείτε.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων