Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.1024

 

Απάντηση ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2017 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1024, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Αναφέρομαι στην ερώτηση με αρ.: 23.06.011.01.1024 και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

1. Το έργο Ανάπτυξης της περιοχής Τροόδους (“Έργό”), το οποίο στοχεύει στο να καταστεί η εν λόγω περιοχή ως ο πυλώνας ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό κρατικών περιουσιακών στοιχείων και οι κυβερνητικές κατοικίες Τροόδους, οι οποίες προσφέρονται για διακοπές μόνο σε δημοσίους υπαλλήλους, αποτελούν μέρος αυτών και κατ’ επέκταση του Έργου (δεν ενδέχεται να αξιοποιηθούν αυτόνομα). Ως εκ τούτου, οι εν εξελίξει ενέργειες που γίνονται από τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και τους εξωτερικούς συμβούλους αφορούν το Έργο στην ολότητά του, γεγονός που καθιστά την όλη διαδικασία χρονοβόρα, αφενός λόγω του μεγάλου αριθμού των περιουσιακών στοιχείων και αφετέρου γιατί είναι αναγκαία η εμπλοκή αριθμού κρατικών ώστε να ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη.

2. Αναφορικά με το στάδιο της εν λόγω διαδικασίας, πληροφορείστε ότι η σχετική μελέτη έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό και αναμένεται όπως η πρώτη φάση αξιοποίησης της πρώτης συστάδας περιουσιακών στοιχείων του Έργου, η οποία εκτιμάται πως θα συμπεριλάβει και κυβερνητικές κατοικίες στην περιοχή Τροόδους, θα ολοκληρωθεί το αργότερο το πρώτο τρίμηνο του 2018. Παράλληλα διευκρινίζεται πως η εκτέλεση του Έργου συνεχίστηκε κανονικά μετά την παραίτηση του Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων τον Φεβρουάριο 2017 και μέχρι σήμερα δεν προέκυψαν προβλήματα ή καθυστερήσεις λόγω αυτής.

Παραμένω στη διάθεση σας σε περίπτωση που χρειασθείτε πρόσθετες πληροφορίες.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων