Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.1013

 

Απάντηση ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2017 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1013, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει μελετήσει την έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως ημερ. 23/09/2016, σχετικά με την ετήσια εισφορά κοινοτικών υπηρεσιών που επιβάλλουν τα Κοινοτικά Συμβούλια στους κατόχους περιουσίας στα όρια τους, δυνάμει του Περί Κοινοτήτων Νόμου και με σχετική επιστολή του ημερ. 09/01/2017 ενημέρωσε την Επίτροπο για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί για υλοποίηση των εισηγήσεων της.

2. Σχετικά με το θεσμό της ετήσιας εισφοράς κοινοτικών υπηρεσιών, σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εντοπίσει γενικότητες και ασάφειες, τόσο στον Περί Κοινοτήτων Νόμο, όσο και στους Περί Διοίκησης Τοπικών Υποθέσεων (Γενικούς) Κανονισμούς, ενώ παράλληλα, γίνεται δέκτης πολυάριθμων ενστάσεων που υποβάλλονται από πολίτες εναντίον του ύψους, αλλά και του τρόπου επιβολής της ετήσιας εισφοράς κοινοτικών υπηρεσιών που έχουν εξουσία να επιβάλλουν τα Κοινοτικά Συμβούλια, δυνάμει του Περί Κοινοτήτων Νόμου.

3. Ενόψει των πιο πάνω, το Υπουργείο Εσωτερικών ήδη μελετά και επεξεργάζεται το όλο θέμα για αναθεώρηση/βελτίωση του νομοθετικού ή/και κανονιστικού πλαισίου σε συνεργασία με την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου στη βάση σχετικών μελετών που θα ετοιμασθούν από τους Επάρχους μέχρι τον προσεχή Οκτώβριο.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων