Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.087

Απάντηση ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2016 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.087, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και σας πληροφορώ τα εξής:

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) και το Τμήμα Περιβάλλοντος του ΥΓΑΑΠ έχουν αναλάβει τις αρμοδιότητες σε θέματα δημοτικών αποβλήτων και αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.), όπως ορίζονται στους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως 2016 και αποτελούν πλέον την αδειοδοτούσα και την ελέγχουσα αρχή για την εφαρμογή της Νομοθεσίας.

Με την ανάληψη των αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ. στις 5 Φεβρουαρίου 2016 και στο σύντομο χρονικό διάστημα ανάληψης των καθηκόντων από το Τμήμα Περιβάλλοντος του ΥΓΑΑΠ διαπιστώθηκε ότι η νομοθεσία και οι κανονισμοί δεν εφαρμόζονται ικανοποιητικά και ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τη διαχείρισή τους.

Καθημερινά το Τμήμα Περιβάλλοντος γίνεται αποδέκτης καταγγελιών και παραπόνων για παράνομες απορρίψεις σε ανοιχτούς χώρους και ρυάκια, για αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις που δεν λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους αδειοδότησής τους, για μη συμμετοχή εργολάβων στα συλλογικά συστήματα κ.τ.λ. Το Τμήμα διενεργεί επιθεωρήσεις και παίρνει μέτρα όπως προβλέπονται στη νομοθεσία.

Παρόλα αυτά διαφαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση της υφιστάμενης πολιτικής για τη διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ. και πιθανή τροποποίηση των σχετικών κανονισμών. Στα πλαίσια αυτά και για πρόληψη, μείωση, σωστή διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ., επίτευξής των στόχων ανακύκλωσης και περιορισμού της απόρριψης Α.Ε.Κ.Κ. σε χωράφια, ρυάκια ή στις χωματερές, το Τμήμα Περιβάλλοντος του ΥΓΑΑΠ έχει ξεκινήσει σειρά επαφών με αρμόδιες αρχές και εμπλεκόμενους για εξεύρεση τρόπων καλύτερης εφαρμογής της νομοθεσίας και εάν απαιτηθεί τροποποίησή της.

Για τις οποιεσδήποτε εξελίξεις καθώς και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο, το Υπουργείο θα ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβούλευσης με τους εμπλεκομένους.

Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων